del?rsrapporter

Endelig ?rsregnskap 2009

Det henvises til innkalling til ekstraordin?r generalforsamling i Marine Farms ASA, onsdag 17. mars 2010. Under henvising til Sak 4 i innkallingen ?nsker Nominasjonskomiteen i Marine Farms ASA ? offentliggj?re vedlagte brev.

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act)

[HUG#1394569]

MAFA Letter from Nomination Committee: http://

Source: Millistream / Hug

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy