Finans

Endelig innkalling til representantskapsm?te

Shell UK Ltd har erkl?rt den fjerde av totalt fem ?rlige opsjoner for Skandi Foula og Skandi Rona og den siste av totalt to ?rlige opsjoner for Skandi Commander.
Alle tre skipene vil g? fast til april 2011.
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt Mons Aase + 47 91 66 10 12

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy