del?rsrapporter

ENDELIG REGNSKAP FOR 2009.

Tide konsernet 4. kvartal 2009 og forel?pig for ?ret

Omsetningen var 889 MNOK i 4. kvartal 2009 mot 874
MNOK i 4. kvartal 2008. Omsetningen for ?ret var
3.467 MNOK mot 3.221 MNOK forrige ?r.

EBITDA utgjorde 104 MNOK i 4. kvartal 2009 mot 5 MNOK
i 4. kvartal 2008. EBITDA utgjorde 590 MNOK i 2009
mot 368 MNOK i 2008.

Likviditetsbeholdning var p? 492 MNOK pr. 31.12.09
mot 102 MNOK pr. 31.12.08.

Total kontraktsreserve ved utgangen av 2009 var p?
ca. 17.000 MNOK.

Styret foresl?r et utbytte for 2009 p? 3,00 NOK per
aksje.

Fremtidsutsikter

Styret er tilfreds med den sterke forbedringen i
kontantstr?m fra drift i 2009 og
likviditetsbeholdningen pr. 31.12.2009. Det bekrefter
at omstillingen og kostnadseffektiviseringene i 2009
har v?rt vellykket.

Tides konkurransekraft er styrket og styret anser
konsernet for ? v?re godt posisjonert i konkurransen
om kommende anbud.

Kontaktpersoner

Presse:
Bj?rn Ove B?rnes, konsernsjef, mobil: 918 12 780

Investor relations:
Knut Eriksen, finansdirekt?r, mobil: 951 49 887

Om Tide
Tide er et av landets st?rste privateide
transportselskaper. Selskapet driver
passasjertransport med buss og hurtigb?t, reiseliv,
samt transport av biler og passasjerer med ferjer. Se
ogs? www.tide.no

Kvartalsrapport f?lger vedlagt p? http://
www.newsweb.no

Meldingsid :

Source: Millistream

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy