del?rsrapporter

Endelig regnskap for 2009

Det innkalles til representantskapsm?ter i SpareBank 1 SR-Bank, torsdag, 25. mars kl. 16.00 og 18.00. Vedlagt f?lger innkalling til m?tene.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1391052]

Innkalling til represnetantskapsmoete II: http://
Innkalling til representantskapsmoete I: http://

Source: Millistream / Hug

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy