del?rsrapporter

Endelig resultat av emisjonene

Komplett ASA inngikk den 11. januar 2010 i en avtale med Paradigit Holding B.V. i Nederland om overdragelse av samtlige aksjer i Komplett B.V.

Transaksjonen ble som planlagt gjennomf?rt 31. mars 2010.

Komplett B.V.’s tre nettbutikker, www.komplett.nl, www.komplett.be og www.komplett.ie, er flyttet over p? Paradigit Holdings logistikk og datal?sninger i forbindelse med overdragelsen. Som et ledd i avtalen mellom partene har Komplett ASA en opsjon p? ? kj?pe tilbake nettbutikkene 1. april 2013.

Partene har videre inng?tt en lisensavtale som i opsjonsperioden gir Paradigit Holding rett til ? benytte Komplett-navnet p? nettbutikkene som overtas.

Transaksjonen vil f? finansiell og regnskapsmessig effekt fra og med overtagelsen av aksjene.

De finansielle vilk?rene i transaksjonen er avtalt ? holdes konfidensielt mellom partene.

For ytterligere informasjon, kontakt konsernsjef Ole Vinje p? +47 900 89421 eller [email protected]

[HUG#1400581]

Source: Millistream / Hug

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy