Finans

Endelig resultat av fortrinnsrettsemisjon i Northern Logistic Property (NLPR)

SADG - Sandnes kommunes anke mot Sandnes Sparebank er avvist av

Det vises til b?rsmelding 26.08.2009 vedr?rende tvistesak mellom Sandnes Sparebank og Sandnes kommune. Gulating lagmannsrett avsa den 25.08.2009 dom i saken og ga Sandnes Sparebank fullt medhold. Sandnes kommune erkl?rte imidlertid anke over lagmannsrettens dom. Den 27. november 2009 avslo H?yesteretts ankeutvalg enstemmig ? fremme anken for H?yesterett.

Sandnes Sparebank er tilkjent saksomkostninger fra behandling i samtlige rettsinnstanser.

Kontaktpersoner
Viseadministrerende direkt?r Vidar Tors?e, telefon 970 80 656
Kommunikasjonsdirekt?r Ingrid Fure Sch?pp, telefon 906 52282

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy