b?rs

ENDELIG RESULTAT FOR REPARASJONSEMISJON

Finansdepartementet har mottatt tre utredninger i forbindelse med evalueringen av skattereformen. – Jeg er glad for at utredningen viser at skattereformen hadde positive fordelingsvirkninger. Innstrammingene i form av ?kt skatt p? utbytter og gevinster har langt st?rre betydning for inntektsfordelingen enn lettelsene i de h?yeste marginalskattesatsene p? arbeidsinntekter, sier finansminister Sigbj?rn Johnsen.
Evalueringen av aksjon?rmodellen viser at ny egenkapital er en viktig finansieringskilde for nyetablerte selskaper, trolig fordi de har begrenset tilgang til opptjent egenkapital og l?nefinansiering. Skjermingsfradraget vil kunne bedre tilgangen p? ny egenkapital for nyetablerte selskaper. Evalueringen av de administrative kostnadene viser at skattereformen og innf?ringen av aksjon?rregisteret har hatt begrensede administrative konsekvenser for selskaper, personlige skattytere og skatteetaten.
Regjeringen vil legge fram en melding til Stortinget om evalueringen av skattereformen v?ren 2011. Meldingen vil ogs? dr?fte eventuelle forslag til endringer i skatteregelverket.
Statistisk sentralbyr? har evaluert reformens fordelingsvirkninger og aksjon?rmodellen, mens Ramb?ll Management Consulting AS har evaluert reformens administrative kostnader.
Evalueringen av aksjon?rmodellen
Evalueringen av reformens fordelingsvirkninger
Evalueringen av reformens administrative kostnader

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy