b?rs

Endrede regler for kapitalforvaltning i forsikringsselskaper

80.

Etter transaksjonen er Schibsteds beholdning av egne aksjer 4.472.621

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy