del?rsrapporter

Endrede tollsatser for kornimport

TINE leverer en solid resultatutvikling i 2009 med en omsetning p? 18,9 milliarder kroner og et ?rsresultat p? 674 millioner kroner etter skatt. Hovedfaktorene bak den positive utviklingen er kostnadsfokus, god innovasjonstakt og ?kt salg.

TINEs omsetning ?kte med syv prosent sammenliknet med 2008, fra 17,7 milliarder kroner til 18,9 milliarder kroner. Omsetnings?kningen skyldes prim?rt ?kt r?varepris p? melk, oppkj?p og valutaeffekter. Driftsresultatet for TINE Gruppa ble 911 MNOK, en ?kning p? 291 millioner kroner fra 2008.

? TINE har gjennom et aktivt arbeid p? kostnadssiden lykkes med ? bedre resultatmarginen for 2009. Dette er kontinuerlig arbeid som med store og mindre grep gir resultater p? sikt, sier konsernsjef Hanne Refsholt.
Merkevarer og innovasjon gir vekst
Veksten i forbruket var totalt sett god i de kategoriene der TINE er representert. For TINE bidro spesielt Biola, yoghurt og matlagingsproduktene til veksten. TineMelk solgte omtrent p? niv? med fjor?ret, mens p? juice m?tte TINE sterkere konkurranse i 2009. Dette medf?rte en nedgang i juice-volumet p? 13 prosent.

– Vi ser en positiv utvikling av TINEs etablerte merker b?de gjennom relanseringer og lansering av flere nyheter. V?r satsing p? innovasjon gir resultater og er ogs? en god bidragsyter for resultatet i 2009. I l?pet av de 10 seneste ?rene har vi lansert merkevarer som idag omsetter for 1,2 milliarder kroner, sier Refsholt.

P? innovasjonssiden viser ogs? lakseproduktet SALMA i datterselskapet Salmon Brands en positiv utvikling i 2009. Salgsveksten er st?rst i norsk dagligvare, men eksporten viser ogs? ?kning, spesielt til Sverige og Frankrike.

Sterk internasjonal posisjon
Til tross for finanskrisen og at merkevaren er posisjonert i premiumsegmentet, klarte Jarlsberg ? beholde sin sterke posisjon i det amerikanske markedet. Mens utviklingen i det europeiske markedet for ost var utfordrende i 2009, bidro kj?pet av Wernersson AB i Sverige og Ilchester Cheese Company Ltd i Storbritannia til at salget av Jarlsberg vokste b?de i England, Sverige og Danmark.
– TINE har i dag over 10 prosent av sin omsetning utenfor Norge og det utgj?r 2,7 milliarder kroner. Det er hovedsakelig Jarlsbergs posisjon som en ledende internasjonal merkevare som bidrar til dette, forteller Refsholt.

Diplom satser p? Norge og Danmark
Diplom-Is AS opplevde en reduksjon i omsetning og resultat for 2009 pga den d?rlige sommeren. I Sverige har virksomheten v?rt preget av ?kte kostnader knyttet til grossistdistribusjon og med et lavere salg enn forventet. Dette negative utviklingen medf?rte at den svenske virksomheten ble solgt med virkning fra 8. februar 2010. Dette vil frigj?re ressurser for Diplom-Is AS til ? fokusere sterkere p? det norske og det danske markedet.

Utsiktene framover
Markedet for meieriprodukter forventes ? bli preget av ?kt konkurranse b?de fra handelens egne merkevarer, nasjonale og internasjonale akt?rer. I tillegg venter TINE en utvikling med mer differensiert produktspekter innen lavpris og premiumprodukter.

– Tiden framover vil bli mer utfordrende for TINE, men vi har en god plattform for videre vekst p? bakgrunn av v?r erfaring med suksessfull merkevarebygging i b?de inn ? og utland. For ? styrke TINEs framtidige konkurransekraft skal vi oppn? en enda mer effektiv og rasjonell drift kombinert med strukturelle grep p? anleggssiden, sier Refsholt.
Kontaktperson: Lars Galtung, leder TINE Kommunikasjon tlf: 98214812

Similar Posts