del?rsrapporter

Endrer etiske regler for eksterne fond

Aksjekapitalen i Acta Holding ASA ble besluttet forh?yet av styret i styrem?te den 2. mars 2010 i forbindelse med utstedelse av aksjer til selgerne av Axir ASA. Det vises til b?rsmelding av 9. mars 2010 for n?rmere detaljer.

Kapitalforh?yelsen ble registrert gjennomf?rt i Foretaksregisteret den 11. mars 2010. Ny firmaattest og nye vedtekter etter endringen er oversendt Oslo B?rs, og disse f?lger ogs? vedlagt denne meldingen.

For sp?rsm?l kontakt:
Christian Tunge, finansdirekt?r – tlf. 450 65 850

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1392956]

Source: Millistream / Hug

Similar Posts