skattesp?rsm?l

Endret finanskalender 2010

Den 14. april 2010 er det gjennomf?rt meldepliktige handler blant prim?rinnsidere i DiaGenic ASA. Prim?rinnsiderne har solgt til sammen 240.000 aksjer i DiaGenic. Samtidig er det inng?tt Total Return equity Swap (TRS) avtaler for de underliggende 240.000 aksjer. Det er dermed ingen endring i eksponering i aksjen ved denne transaksjonen blant innsiderne. Transaksjonene er n?rmere beskrevet nedenfor.

H?kon S?ter?y, som er arbeidende styreleder i DiaGenic ASA, har gjennom sitt heleide selskap Investor Corporate AS solgt 200.000 aksjer til kurs NOK 3,55 per aksje. Videre har S?ter?y inng?tt en Total Return equity Swap (TRS) avtale som omfatter 200.000 aksjer i DiaGenic. Utl?psdato for avtalen er 14. juli 2010 og prisen er satt til NOK 3,59 per aksje. Etter disse transaksjonene eier S?ter?y direkte og indirekte 978.668 aksjer, samt 229.801 frittst?ende tegningsretter (warrants) i tillegg til 335.000 aksjer som inng?r i to TRS avtaler.

Dag Christian Christiansen, som er direkt?r i DiaGenic ASA, har solgt 40.000 aksjer til kurs NOK 3,55 per aksje. Videre har Christiansen inng?tt en Total Return equity Swap (TRS) avtale som omfatter 40.000 aksjer i DiaGenic. Utl?psdato for avtalen er 14. juli 2010 og prisen er satt til NOK 3,59 per aksje. Etter disse transaksjonene eier Christiansen 220.000 aksjer, samt 10.000 frittst?ende tegningsretter (warrants), i tillegg til de 40.000 aksjene som inng?r i TRS avtalen.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Kontaktperson:
Dr Med Erik Christensen, administrerende direkt?r
Telefon: +47 95939918
E-mail: [email protected]

Similar Posts