del?rsrapporter

Endring av finansiell kalender

Styret i Badger Explorer ASA har i dag godkjent selskapets ?rsregnskap for 2009. Regnskapet er identisk med de forel?pige tall som ble presentert tilknyttet 4Q 2009 presentasjon 16. februar 2010.
For ytterligger informasjon vennligst kontakt: Kjell Erik Drevdal, CEO, mobil: +47 916 43 552, kontor: +47 52 97 45 15Gunnar Dolven, CFO, mobil: +47 908 53 168, kontor: +47 52 97 45 40 www.bxpl.com

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy