del?rsrapporter

Endring i finansiell kalender

Pressekonferanse 4.mars kl.10.00 om NHOs kvartalsrapport. Hva oljepengene skulle g? til, og hvor de havnet. Velkommen til N?ringslivets Hus, Middelthunsgaten 27.
Stortinget vedtok gjennom handlingsregelen i 2001 at oljepengene skulle brukes til vekstfremmende investeringer i infrastruktur, utdanning, forskning og skatte- og avgiftslettelser.
NHO presenterer beregninger p? hva oljepengene virkelig har blitt brukt til.
Vi viser ogs? resultatene fra NHOs bedriftspanel – der 1600 bedrifter i alle bransjer over hele landet har svart p? sp?rsm?l om utsiktene utover 2010. Vi ser b?de p? arbeidsmarkedet, bedriftenes l?nnsomhet og investeringer samt andre n?kkeltall for norsk og internasjonal ?konomi.
L?nnskostnadene i Norge har lenge v?rt vesentlig h?yere enn hos v?re handelspartnere. Tar vi hensyn til kronekursen l? norske l?nninger 49 prosent h?yere enn de andre i 2008. I fjor falt l?nnsniv?et til 46 prosent over. Tallene for 2010 viser en annen utvikling.
Direkt?r Petter Brubakk og sjef?konom Tor Steig vil gjennomg? hovedfunnene i unders?kelsen og utfordringene for norsk ?konomi.
For de som ikke har anledning til ? komme p? pressekonferansen kan den f?lges via web-TV her:
http://cikmedia.serialive.com/embed.php?id=36798
Det blir servert en enkel lunch.
Vennlig hilsen
?yvind Lind Petersen, informasjonssjef
For ytterligere informasjon:
Informasjonssjef ?yvind Lind Petersen
Telefon: 9524 1338
E-post: [email protected]

Relaterte lenker: http://cikmedia.serialive.com/embed.php?id=36798

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy