Revisjon

Endringer i Ferd: Andresen blir styreleder, Giverholt ny konsernsjef

Johan H. Andresen blir styreleder i Ferd Holding. Styret i selskapet har samtidig ansatt John Giverholt, som har v?rt finansdirekt?r i Ferd i 12 ?r, som ny konsernsjef etter Andresen. Tom Erik Myrland er ansatt i en nyopprettet stilling som Chief Investment Officer (CIO). Myrland har hatt sentrale stillinger i Ferd-konsernet siden 1996.
Andresen overtar styreledervervet etter Grace Reksten Skaugen som g?r ut av styret i Ferd Holding. Ferd eies av Johan H. Andresen med familie.
Ferds nettsider vil bli oppdatert.
Bakgrunnen for endringene i Ferd er et ?nske om enda bedre ? kunne utnytte selskapets konkurransefortrinn. Siden 2006, da Ferds n?v?rende strategiske retning og organisering ble fastlagt, er selskapet blitt betydelig st?rre og mer slagkraftig. Samtidig har Ferds virksomhet gjennomg?tt store endringer.
Enda mer proaktivt selskap

– Styret har sammen med meg som eier, h?ye ambisjoner for Ferd. Vi ?nsker gjennom de endringene som n? blir gjort, ? gj?re selskapet enda mer proaktivt basert p? v?re egne fortrinn. Med v?r betydelige kapitalbase og positive s?regenheter, vil vi ta, og skape mange spennende muligheter for fortsatt ? skape varige verdier og sette tydelige spor. Disse ?nsker vi i enda st?rre grad ? kunne utnytte b?de innenfor hvert av v?re forretningsomr?der og for Ferd som helhet. Vi vil bygge videre p? Ferds visjon, verdier og sterke posisjon, s? det er det her mer snakk om en ?evolusjon? enn om en ?revolusjon?, sier Johan H. Andresen som fortsetter:
– Ved ? kunne bruke mindre tid p? formelle m?ter, administrasjon og annen “indretjeneste”, vil jeg som styreleder fremover kunne fokusere enda mer p? ? bidra til ? skape forretningsmuligheter, utvikle eksterne relasjoner, og videreutvikling av Ferds egen forst?else for hva vi er og hva vi kan bli. Jeg blir en meget aktiv eier med en Ferd agenda, men jeg blir ikke arbeidende styreleder. Jeg ?nsker ogs? i st?rre grad ? kunne bevisstgj?re mine to barn p? 16 og 17 ?r i forhold til hvilke muligheter og ansvar som ligger for dem i Ferd i fremtiden. Min overgang fra konsernsjef til styreleder er starten p? de forbedringene som ligger foran oss, ikke en konsekvens av dem. Jeg vil ikke trappe ned min prioritering av Ferd, men simpelthen bidra mer med det jeg er god p?, og mindre der jeg ikke har s? mye ? bidra med.
– N?r alle disse saklige grunnene er gitt, s? vil jeg ogs? legge til at det finnes et og annet jeg ikke har lest eller skrevet, noen elver og vann som ikke har sett mine fluer, noen mennesker, inkludert min familie jeg gjerne skulle tilbrakt mer tid, og noen skudd over v?r nye valp som enn? ikke er blitt avfyrt.
Glad for interne opprykk

– Jeg er glad for at det har v?rt mulig ? rekruttere konsernsjef og CIO fra egne rekker. Denne type interne opprykk i et familieeid selskap er en betydelig styrke som viser at vi er p? rett vei. B?de John Giverholt og Tom Erik Myrland har de personlige verdiene Ferd ser etter. De har ogs? gjennom sine langvarige ansettelsesforhold i Ferd tilegnet seg h?y kompetanse og dyp innsikt i v?re ulike virksomheter og markeder. I tillegg er de to erfarne og faglig dyktige ledere som nyter stor respekt b?de i Ferd og i v?rt nettverk. Jeg vil samtidig takke Grace Reksten Skaugen for hennes arbeid som styreleder i Ferd Holding gjennom fem ?r. Hennes erfaring, kompetanse og klokskap har v?rt et viktig bidrag for Ferds gode utvikling i denne perioden, fremholder Andresen.
Seks forretningsomr?der

Ferd vil etter endringene best? av i alt seks forretningsomr?der – Ferd Capital, Ferd Invest, Ferd Special Investments, Ferd Hedgefond, Ferd Eiendom og Ferd Sosiale Entrepren?rer. Denne organiseringen er godt tilpasset b?de Ferds visjon og finansielle styrke. Gjennom de endringer som gj?res, reduseres ogs? antall niv?er i organisasjonen. Alle forretningsomr?dene, med unntak av Ferd Sosiale Entrepren?rer, skal rapportere til Tom Erik Myrland som CIO. Ferd Sosiale Entrepren?rer rapporterer direkte til John Giverholt som konsernsjef. Johan H. Andresen fortsetter som styreleder i Ferd Sosiale Entrepren?rer.
Som f?lge av de organisasjonsmessige endringene i Ferd, har konserndirekt?r Arthur Sletteberg besluttet ? slutte i selskapet.
– Vi synes det er beklagelig at vi i den nye organisasjonen ikke har kunnet tilby Sletteberg en stilling som han finner interessant nok for ? fortsette i Ferd. Samtidig har vi respekt for hans beslutning om ? slutte. Arthur Sletteberg har v?rt ansatt i Ferd i seks ?r og har gitt store og viktige bidrag til selskapets utvikling og resultater, sier den nye konsernsjefen John Giverholt.
– Begrunnelsen for at vi n? oppretter en ny stilling som CIO og samler ansvaret for alle Ferds forretningsomr?der under denne, er at vi vil utnytte selskapets samlede kompetanse og posisjon bedre. Vi mener at vi gjennom denne endringen vil fremst? med st?rre kraft b?de for Ferd totalt og innenfor hvert enkelt forretningsomr?de, understreker han.
For mer informasjon, vennligst kontakt

– Konsernsjef John Giverholt: 67 10 80 13
– Eier og styreleder Johan H. Andresen: @FerdOwner (Twitter)
Om Ferd

Ferd er et familieeid norsk industri- og finanskonsern. Selskapet ut?ver langsiktig, aktivt eierskap i sterke selskaper med internasjonalt potensial, og finansiell virksomhet gjennom investeringer i et bredt spekter av aktivaklasser. Ferd er eiet av Johan H. Andresen jr. med familie. Siden 2004 har Ferd hatt et uavhengig styre der styreleder og samtlige medlemmer er eksterne. www.ferd.no

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #ERP   #Harlem Food   #Jensen Co   #Microsoft Dynamics