valutasp?rsm?l

Endringer under N?rings- og handelsdepartementet i Revidert nasjonalbudsjett

5 mill. kroner til Br?nn?ysundregistrene for ? h?ndtere omleggingen av revisjonsplikten. Endringene betyr at aksjeselskaper

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #DOF   #NOK