Finans

Enighet vedr?rende obligasjoner utstedt av Lehman Brothers

Acta Kapitalforvaltning og Kaupthing Bank hf. har kommet frem til enighet
vedr?rende de obligasjonene som Acta formidlet til sine kunder i 2006/2007, der
Lehman Brothers var emittent. Avtalen inneb?rer at de kundene som har
l?nefinansiert investeringen gjennom Kaupthing og velger ? akseptere forslaget,
betaler tilbake 60 prosent av sine l?n i Kaupthing mot at Kaupthing overtar
obligasjonene. Hensyntatt skatteeffekter inneb?rer dette rett under 50 prosent
for de fleste kundene.

P? grunn av Lehman Brothers konkursbeskyttelse i USA har det oppst?tt en
situasjon med usikkerhet rundt obligasjonenes verdi. For at den enkelte kunde
skal slippe ? vente p? en eventuell utdeling av tilgodehavende i Lehman
Brothers, har Acta og Kaupthing fremforhandlet en avtale for de kundene som har
et l?n hos Kaupthing. Acta har i l?pet av det siste ?ret brukt circa NOK 10
millioner og flere ?rsverk for ? komme frem til denne l?sningen.

“Vi er lettet over ? kunne presentere et tilbud til Actas kunder som setter dem
i en bedre stilling enn om vi ikke hadde oppn?dd enighet med Kaupthing”, sier
Geir Inge Solberg, konsernsjef i Acta.

“Ved ? avslutte denne saken med et etter v?rt syn bra tilbud til ber?rte kunder,
er det v?rt h?p at vi n? kan legge dette bak oss”, sier Solberg.

Kontaktpersoner:
Rune Wangsmo, informasjonsdirekt?r, +47 99 54 15 07
Geir Inge Solberg, konsernsjef, +47 90 87 80 43

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl
(Norwegian Securities Trading Act)

[HUG#1383126]

Source: Millistream / Hug

Similar Posts