?konomi

Enklere og bedre uf?repensjon

I dag legger Banklovkommisjonen frem forslag til hvordan tjenestepensjonsordningene i privat sektor skal tilpasses de nye uf?rereglene i folketrygden, som innf?res i 2015. ? Den nye ordningen blir enklere ? forst?, mener pensjons?konomen i Storebrand.

Stortinget har allerede vedtatt ny uf?retrygd fra folketrygden. Den viktigste nyheten for folk flest er at beregningen av uf?repensjonen blir endret. Fra 2015 skal uf?retrygden i folketrygden beregnes ut fra inntekten rett f?r man blir uf?r. I dag er det inntekten gjennom hele livet som avgj?r hva du f?r i uf?repensjon.
Folketrygden vil fra 2015 gi 66 prosent av inntekt opp til 6 G (dr?ye 500 000 kroner) i uf?repensjon. Inntekt over dette blir ikke kompensert fra folketrygden. Maksimal uf?repensjon fra folketrygden blir omtrent som i dag, rundt 337.000 kroner f?r skatt.
? Det nye regelverket vil gi en h?yere uf?repensjon f?r skatt fra folketrygden for de aller fleste. H?yere skatt p? uf?repensjon vil riktignok spise opp mye av denne fordelen, men flertallet vil likevel komme noe bedre ut enn i dag, kommenterer Knut Dyre Haug, pensjons?konom i Storebrand.
Dyre Haug mener at den nye uf?repensjonen i folketrygden blir bedre og enklere enn dagens. Spesielt er det positivt at det skal bli lettere for uf?re ? fors?ke seg i arbeidslivet, siden det legges opp til en gradvis avkortning av uf?retrygden mot arbeidsinntekt. Det vil alltid v?re l?nnsomt ? erstatte trygd med arbeidsinntekt, sier han.
Fremdeles behov for privat uf?reforsikring
Selv om ny uf?repensjon fra folketrygden blir noe bedre for de fleste fra 2015, er behovet for uf?reforsikring ? enten betalt av arbeidsgiver eller av egen lomme ? fremdeles stort.
? N?r det gjelder forsikring av fremtidig arbeidsinntekt, mener jeg det norske folk er farlig underforsikret. Selv med nye og bedre regler vil en gjennomsnittsperson f? sin inntekt redusert med 30 til 40 prosent etter skatt ved ? g? fra arbeid til trygd, dersom han ikke har privat eller kollektiv uf?reforsikring. Dette vil kunne f? dramatiske konsekvenser. De ?konomiske konsekvensene av ? bli uf?r kan for mange sammenlignes med ? totalvrake en nyere bil uten kaskoforsikring ? hvert ?r ? resten av yrkeslivet, sier han.
Nye regler for bedriftsbetalt uf?repensjon
N?r uf?repensjonen i folketrygden endres fra 2015, er det n?dvendig at ogs? uf?repensjonsordningene i bedriftene tilpasses de nye reglene. Denne uken legger Banklovkommisjonen frem forslag til hvordan dette b?r skje i privat sektor. I dag har alle offentlige ansatte og om lag halvparten av de ansatte i private bedrifter uf?repensjon gjennom jobben. Den kommer i tillegg til folketrygden.
– Hvis regjeringen f?lger opp forslagene fra Banklovkommisjonen, blir ogs? ny uf?repensjon fra arbeidsgiver enklere ? forst? enn i dag. Det nye forslaget legger opp til at uf?re vil f? full uf?repensjon uansett n?r de begynte i bedriften. I dag er niv?et p? uf?repensjonen koblet opp mot tjenestetid i bedriften. Mange f?r dessverre en ubehagelig overraskelse her, avslutter Dyre Haug.
Bildetekst:
Enklere og bedre: Knut Dyre Haug, pensjons?konom i Storebrand, mener at den nye uf?repensjonen i folketrygden blir bedre og enklere enn dagens. Spesielt er det positivt at det skal bli lettere for uf?re ? fors?ke seg i arbeidslivet, sier han.

Vedlegg: Tabell: Dette f?r du fra folketrygden dersom du blir uf?r med dagens og nye regler.

Om Storebrand
Storebrand-konsernet er en ledende akt?r i markedet for langsiktig sparing og forsikring. Konsernet best?r av livsforsikring, skadeforsikring, kapitalforvaltning og bank, som samlet tilbyr et helhetlig produktspekter til privatpersoner, bedrifter, kommuner og offentlige virksomheter.
Som kunde i Storebrand kan du v?re helt trygg p? at dine spare- og pensjonspenger ikke investeres i selskaper som medvirker til brudd p? menneskerettigheter, grov korrupsjon, klima og milj?skade og produksjon av kontroversielle v?pen.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy