Offentlig ?konomi

EQT VI kj?per Ventelo

a8

EQT VI kj?per Ventelo, Norges nest st?rste data- og telekomtilbyder. -EQT VIs strategi er ? betydelig styrke fibernettilbudet til norske bedrifter og organisasjoner gjennom ? skape en sterk utfordrer i det norske data- og telekommarkedet. -EQT VI vil bist? med kunnskap, ressurser og st?tte til ytterligere l?nnsom vekst. I tillegg skal fibernettverket utbygges videre
EQT VI har inng?tt en avtale om kj?p av Ventelo Holding AS (?Ventelo?) fra BKK, Troms Kraft, Agder Energi, Nord-Tr?ndelag EV, Eidsiva bredb?nd og Altibox (eiet 100 prosent av Lyse). Egenkapitalen i Ventelo verdsettes i transaksjonen opp til NOK 1 800 millioner. Ventelo er Norges st?rste tilbyder av data- og telekoml?sninger og kontrollerer ett av landets to eneste nasjonale fibernettverk, samt nettverk i de st?rste byene. Ventelo venter driftsinntekter i 2011 p? NOK 2 600 millioner og en EBITDA p? rundt NOK 400 millioner.
-Gjennom kj?pet av Ventelo tar EQT VI ytterligere grep med ? styrke tilbudet av h?yhastighets fibernettverk i Norge. EQT VI skal bygge en sterk utfordrer i det norske data- og telekommarkedet, da mange selskaper og organisasjoner blir tilbudt lavere datahastighet enn hva folk flest har hjemme. Datatrafikken i Norge vil fortsette ? vokse og EQT VI vil investere i ? utvikle Ventelos allerede sterke markedstilbud, sier Anders Misund, Partner og leder av EQT Partners i Norge, investeringsr?dgiver til EQT VI.
-Med sin sterke nummer to-posisjon, underst?ttet av ressursene og kompetansen til EQT VI, er Ventelo godt posisjonert til ? ytterligere styrke stillingen i det voksende norske data- og telekommarkedet. P? kort sikt vil EQT bist? ledelsen i ? tilby landets fremste data- og telekoml?sninger til selskapets kunder, i tillegg til ? innlede prosessen med ? skape et sterkere grunnlag for fremtidig vekst og utvikling?, sier Gunnar Asp, som vil tre inn som styreleder i Ventelo.
Gunnar Asp er industriell r?dgiver til EQT VI og blant annet styreleder i EQT V-eide InFiber (tidligere Hafslund Fibernett), som ble kj?pt i januar 2011. InFiber eier og driver det st?rste operat?rn?ytrale optiske fibernettet i Norge, som dekker Oslo-omr?det.
-Salget av Ventelo til EQT VI er en god l?sning for Ventelo. Fiberselskapet BaneTele, som ble kj?pt av staten og deretter innfusjonert i Ventelo, var viktig for ? sikre utviklingen av de regionale virksomhetene gjennom en konkurransedyktig, nasjonal infrastruktur. Siden den gang har dagens aksjon?rer utviklet forskjellige l?sninger regionalt, og dermed var det ikke like naturlig at de seks aksjon?rene skulle g? videre i en felles satsning for Ventelos videre utvikling i det norske markedet, sier n?v?rende styreleder Ola M?rkved Rinnan.
-Vi er stolte over ? f? EQT VI som eiere. EQT er Nord-Europas ledende private equity-fond og er et anerkjent industrielt forankret eiermilj?. EQT har lang erfaring fra vellykkede investeringer i data- og telekombransjen, i tillegg til flere betydelige investeringer i Norge. Jeg ser frem til ? jobbe med v?rt nye styre og v?re nye eiere i ? legge en offensiv investeringsstrategi for l?nnsom vekst, sier Stig Herbern, administrerende direkt?r i Ventelo.
Transaksjonen m? godkjennes av Konkurransetilsynet.
Kontakter:
Johan Hähnel, Communications & PR EQT VI +46 8 506 55 334

Om EQT
EQT er det ledende private equity-selskapet i Nord-Europa med n?r EUR 18 milliarder i innhentet kapital og flere investeringsstrategier. Sammen med et sterkt nettverk av industrielle r?dgivere, implementerer EQT sine investeringsstrategier gjennom ? kj?pe, eller finansiere, mellomstore og store h?ykvalitetsselskaper i Nord-Europa, Asia og i USA, og videreutvikler dem til ledende selskaper. Utviklingen oppn?s gjennom en industriell strategi med fokus p? vekst. EQT har siden oppstarten investert over EUR 10,8 milliarder i rundt 100 selskaper, hvor rundt 50 er solgt. EQT-eide selskaper har over 550 000 ansatte.
EQT VI foretar kontrollerende investeringer i markedsledende mellomstore og store h?ykvalitetsselskaper i voksende bransjer i Nord-Europa og ?st-Europa med et potensial for topplinjevekst.
EQT Partners, er investeringsr?dgiver til forvalterne av hver enkelt EQT-fond og har rundt 120 investeringsr?dgivere med en betydelig industriell og finansiell kompetanse. EQT Partners har kontorer i K?benhavn, Frankfurt, Helsinki, Hong Kong, Oslo, London, München, New York, Shanghai, Singapore, Stockholm, Warszawa og Zurich.
Ytterligere informasjon er tilgjengelig p? www.eqt.no
Om Ventelo
Ventelo er et ledende norsk telekomselskap med et komplett tilbud innen bredb?nd, mobil, fastlinje og datakomtjenester, Ventelo har en nummer to-posisjon innen bedriftsmarkedet med rundt 16 000 kunder i bedrifts/wholesale-segmentet og 80 000 kunder i privatmarkedet. Ventelo har n?r 700 ansatte og har en sterk regional tilstedev?relse i Kristiansand, Bod? og i andre deler av Norge. Hovedkontoret er p? Fornebu i Oslo. Ventelo kontrollerer et 17 000 km h?ykvalitets optisk fibernettverk, samt et betydelig regionalt og lokalt nettverk. Selskapet kontrollerer ogs? ett av de to eneste nasjonale nettverkene.
Ytterligere informasjon er tilgjengelig p? www.ventelo.no

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy