DK

Erhvervslivet stemmer ja til f?lles EU-patentdomstol

2014-05-20 07:00 PwC Danmark Det bliver et klart og tydeligt ja til den f?lles EU-patentdomstol, hvis man sp?rger erhvervslivet. Det bliver nemmere at s?ge patent, n?r man kun skal s?ge ét sted, og der bliver mere ensartede retningslinjer og processer p? patentmarkedet. Og det kan v?re med til at skabe v?kst, lyder konklusionen i en ny pulsm?ling fra PwC.

Det bliver et klart og tydeligt ja til den f?lles EU-patentdomstol, hvis man sp?rger erhvervslivet. Det bliver nemmere at s?ge patent, n?r man kun skal s?ge ét sted, og der bliver mere ensartede retningslinjer og processer p? patentmarkedet. Og det kan v?re med til at skabe v?kst, lyder konklusionen i en ny pulsm?ling fra PwC.
Der hersker ikke s? megen tvivl, hvis man sp?rger erhvervslivet. I en ny pulsm?ling fra PwC, hvor over 300 medlemmer af erhvervspanelet Puls har deltaget, svarer 72 %, at de stemmer ja til en f?lles europ?isk EU-patentdomstol. Kun 15 % svarer nej, mens 13 % endnu ikke ved, hvad de stemmer.
Pulsm?lingen er foretaget i forbindelse med, at danskerne den 25. maj 2014 skal stemme om en f?lles patentdomstol i EU, der ogs? er en foruds?tning for, at enhedspatentet vil g?lde i Danmark.
?Vores pulsm?ling viser, at erhvervslivet klart vurderer, at EU-patentdomstolen og enhedspatentet vil skabe mere enkle og entydige processer, som vil g?re det mere effektivt for danske virksomheder at beskytte og forsvare deres gode idéer i Europa,? fort?ller Jan M. Huusmann, der er partner og direkt?r i PwC.
Ja-sigerne peger p?, at det f?rst og fremmest bliver nemmere at s?ge patent, n?r man kun skal s?ge ét sted i Europa, at der bliver mere ensartede retningslinjer og processer p? patentmarkedet, og at det bliver mere effektivt at s?ge patent.
Store fordele at hente for virksomhederne
Knap 40 % af alle i erhvervspanelet mener, at det vil v?re en stor fordel, n?r eller hvis virksomheden skal s?ge patent med ét europ?isk patent. Ser man udelukkende p? de virksomheder, der allerede bygger p? patentbeskyttede ideer, mener hele 73 % af virksomhederne i pulsm?lingen, at ét europ?isk patent er en stor fordel.
?M?lingen peger p?, at der er mange fordele at hente for virksomhederne med ét europ?isk patent. Danske virksomheder lever af at udvikle og eksportere idéer til hele verden, og n?r det bliver lettere og mere effektivt for virksomhederne at beskytte deres ideer, er det med til at skabe v?kst og nye arbejdspladser,? siger Jan M. Huusmann.
Samtidig mener 45 % af alle i erhvervspanelet, at det vil s?nke deres udgifter og mindske de administrative byrder og dermed styrke deres v?kstmuligheder. Det g?lder hele 65 % af paneldeltagerne, hvis virksomhed allerede bygger p? patentbeskyttede ideer.
?Der er en klar tendens til, at de virksomheder, der allerede har pr?vet kr?fter med vores nuv?rende patentsystemer, i endnu h?jere grad end de ?vrige virksomheder vurderer, at et f?lles europ?isk patent byder p? forbedrede v?kstmuligheder, der bl.a. bygger p? f?rre udgifter og mindre administration for virksomhederne,? p?peger Jan M. Huusmann.
Virksomhedernes retssikkerhed styrkes
47 % af virksomhederne vurderer, at deres virksomheds retssikkerhed vil blive styrket med den f?lles europ?iske domstol. Her svarer 67 % fra virksomheder med patentbeskyttede ideer det samme.
?I dag er der forskellige krav til bevisf?relse i visse lande, og der er set eksempler p?, at domstolene d?mmer forskelligt og modsatrettet i forskellige lande. Med den f?lles europ?iske domstol vil alle sager blive f?rt efter samme regler og samme lovgivning, og det mener mange virksomheder vil v?re en styrke, n?r eller hvis de skal s?ge patent,? slutter Jan M. Huusmann.

A to już wiesz?  300 kollisjoner med utenlandske biler i m?neden: Spr?k-krasj p? norske veier

Om PwC
PwC er verdens st?rste revisions-, skatte- og r?dgivningshus.I
Danmark er vi markedsledende, og vores vision er at skabe v?rdi for vores
relationer. I Danmark samarbejder godt 1.700 PwC?ere fra 16 kontorer hver dag
om at hj?lpe vores kunder med deres succes, og de tr?kker p? et netv?rk med
mere end 184.000 kolleger fra hele verden. Succes skaber man sammen med andre.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy