Finans

Ericsson to acquire Nortel’s North American GSM business

Oslo, 25 november 2009: Hafslund ASA har gjennom sitt heleide
datterselskap Hafslund Venture AS (“Hafslund”) i dag solgt 18
millioner aksjer i Renewable Energy Corporation ASA (“REC”),
tilsvarende ca. 2,7 prosent av utest?ende aksjer. Aksjene ble solgt
til kurs NOK 35,30. Etter transaksjonen eier Hafslund 11,5 prosent av
utest?ende aksjer i REC.

– Hafslund vil fortsette ? v?re en langsiktig eier i REC og har sterk
tro p? selskapet og dets fremtidsutsikter. Hensikten med denne
transaksjonen er ? frigj?re den kapitalen som ble bundet opp i REC i
forbindelse med fortrinnsrettsemisjonen i juli 2009. Salget styrker
Hafslunds likviditetsposisjon ytterligere, noe som er sv?rt viktig
for v?r fortsatte satsning innenfor fornybar energi, infrastruktur og
str?msalg, sier konsernsjef Christian Berg.

Transaksjonen ble tilrettelagt av Carnegie ASA.

Kontaktinformasjon:
Christian Berg
CEO, Hafslund ASA
Tel: +47 917 46 910

Konserndirekt?r Venture i Hafslund, Tore Schi?tz, er styremedlem i
Renewable Energy Corporation ASA (REC).

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Similar Posts