Finans

Etman International ASA 3. kvartalsrapport – tilleggsinfo

Vedlagt f?lger rapport for 3. kvartal 2009.

For mer informasjon, kontakt:

CFO Invivosense ASA
B?rd Skogstad, tlf, +47 917 97 626

CEO Invivosense ASA
Reinold Ellingsen, tlf, +47 73 90 70 10

************

Invivosense er et medisinsk teknisk selskap
hjemmeh?rende i Trondheim. Selskapet utvikler
engangssensorer for medisinsk diagnostikk og
overv?kning, basert p? egen patentbeskyttet
teknologiplattform. Selskapets sensor for
kontinuerlig glukosem?ling, Invivosense CGM, er i
utviklingsfase og har v?rt gjennom prekliniske
fors?k.

Source: Millistream

Similar Posts