del?rsrapporter

Ex.dato i morgen

AF Gruppen ASA (AFG) kj?pte 3. mars 2010 20.000 egne aksjer til en gjennomsnittlig kurs p? NOK 40,00.
Etter transaksjonen er AF Gruppens beholdning av egne aksjer 406.145.

Aksjekj?pets form?l er selskapets aksjeprogram for ansatte.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Source: Millistream

Similar Posts