skattesp?rsm?l

Ex. dividend NOK 1 today

Vennligst se innkalling til ordin?r generalforsamling i Norwegian Property vedlagt. Generalforsamlingen avholdes tirsdag 4. mai 2010 kl 12.00 p? Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26 i Oslo.
Innkallingen sendes til hver enkelt aksjon?r og er videre tilgjengelig p? selskapets hjemmesider www.norwegianproperty.no Skjema for p?melding og avgivelse av fullmakt er vedlagt innkallingen.
?vrige dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamlingen gj?res tilgjengelige p? selskapets hjemmeside www.norwegianproperty.no, jf vedtektenes § 8 siste avsnitt.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1402869]

Innkalling til ordin?r generalforsamling: http://

Source: Millistream / Hug

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy