DK

Exiqon offentligg?r pr?sentation af resultater ved 2011 ASCO Annual Meeting i Chicago

Landbrug & F?devarer er tilfreds med anbefalingerne i en ny rapport, som et ekspertudvalg, nedsat i forl?ngelse af finanslovsforhandlingerne for 2011, er kommet med i forhold til at forbedre hele klagestrukturen p? natur og milj?omr?det.

Rapporten p?peger bl.a. at der med de nuv?rende strukturer p? natur og milj?omr?det er uhensigtsm?ssigheder, som der ikke bliver taget godt nok h?nd om. Samtidig mangler myndighederne i nogle sager de rette kompetencer til at foretage vanskelige faglige vurderinger p? et meget komplekst omr?de.

Landbrug & F?devarer er enig i konklusionerne, og hilser derfor rapportens analyse og konklusioner velkomne:

– Lange sagsbehandlingstider og uigennemskuelig lovgivning har alt for l?nge v?ret et problem p? milj?omr?det. Det har betydet, at virksomhederne har haft sv?rt ved at planl?gge og ekspandere, fordi sagsgangene og sagsbehandlingstiderne har v?ret helt uforudsigelige. Derfor gl?der jeg mig over, at rapporten s? klart har v?ret i stand til at udpege de problemer, som Landbrug & F?devarer l?nge har p?talt, udtaler direkt?r i Landbrug & F?devarer, Claus S?gaard-Richter.

Ud over de lange sagsbehandlingstider peger eksperterne bl.a. p?, at det er et retssikkerhedsm?ssigt problem, at nye sager behandles f?r de ?ldre, og at n?vnet bruger mange ressourcer p? at efterpr?ve ting, som ikke er p?klaget.

– Jeg bakker helt op om, at man f?lger udvalgets anbefalinger. Jeg har s?rlig noteret mig forslag som maksimale sagsbehandlingstider, pr?cisering af hvorn?r der hjemvises sager, samt en midlertidig enhed, der skal f?rdigbehandle puklen af husdyrsager, siger Claus S?gaard-Richter.

Landbrug & F?devarer finder det ogs? interessant, at udvalget peger p? at der skal ses mere grundl?ggende p? hele lovgivningen p? natur- og milj?omr?det, s? den i h?jere grad tilpasses EU og kommer til at h?nge bedre sammen.

– Nu har rapporten p?peget, hvor udfordringerne ligger. Det er der grund til at gl?de sig over, og s? h?ber jeg ellers, at vi hurtigst muligt kan komme videre med at f? indrettet et nyt og langt mere effektivt og gennemskueligt system, afslutter Claus S?gaard Richter.
http://www.lf.dkPressekontakt
Martin Skovmand
3339 4620

Landbrug & F?devarer
Axelborg, Axeltorv 3
1609 K?benhavn V
Danmark

Similar Posts