DK

F?rre nye boliger s?ttes til salg

Dagens sammensatte forbrugertillidsindikator fra Danmarks Statistik viser fremgang for anden m?ned i tr?k. Forbrugertillidsindikatoren steg fra -7,0 i januar til -4,8 i februar, men ligger fortsat under niveauet fra 2010 og for?ret 2011.Dansk Erhverv fremh?ver dog, at fremgangen i forbrugerforventninger bidrager yderligere til det mere optimistiske syn p? dansk ?konomi, der har tegnet sig efter nyt?r.

I januar steg forbrugerforventningerne for f?rste gang siden juni 2011, og denne udvikling er fortsat i februar.

?Det er bem?rkelsesv?rdigt, at der er tale om en bred fremgang. I februar er der forbedring at spore b?de i forbrugernes bed?mmelse af egne ?konomiske muligheder og af Danmarks ?konomiske situation,? siger chef?konom i Dansk Erhverv, Bo Sandberg.

S?rligt n?r forbrugerforventningerne sammenholdes med en r?kke andre indikatorer, er der iflg. Dansk Erhverv grund til optimisme:

?Siden nyt?r har de positive konjunkturindikatorer v?ret i overtal. Udover forbedringen i forbrugerforventningerne, har eksporten overasket positivt i 4. kvartal, industriproduktion, dankortoms?tningen og besk?ftigelsen liges?. Samtidig er aktiekurserne steget. Renten er rekordlav, s? langt ?jet r?kker. Budgetunderskuddet er v?sentligt mindre end forventet. Ja tilmed ser det ud som om, at Eurokrisen forsigtigt bev?ger sig i retning af en l?sning,? siger Bo Sandberg.

Eneste malurt i b?geret er, at forbrugerne heller ikke i februar viser tegn p? en bedre bed?mmelse af fordelagtigheden af at anskaffe st?rre forbrugsgoder, hvilket selvf?lgelig er d?rligt nyt for privatforbruget.

Similar Posts