?konomi

F?rre skj?r i sj?en (SE VIDEO)

10-07-2014 11:29 If Skadeforsikring Fortsatt finnes det 35 000 undervannsskj?r langs norskekysten som ikke er merket i sj?kart. Noen av dem er p?kj?rt s? mange ganger at de skinner av bunnstoff.

Fortsatt finnes det 35 000 undervannsskj?r langs norskekysten som ikke er merket i sj?kart. Noen av dem er p?kj?rt s? mange ganger at de skinner av bunnstoff.
1533 nye grunner kom med i Kartverkets offisielle, oppdaterte sj?kart i fjor. Men langt fra alle b?teiere har oppdaterte kart eller ser s?rlig n?ye p? det kartet de har.
Denne saken er senudt ut av v?rt nyhetsbyr? Newswire. Her kan du laste ned video og bilder til fritt bruk.
? Vi har eksempler at hytteeiere har st?tt og vinket advarende til b?ter som er i ferd med ? g? p? undervannsskj?r. Men b?teieren har misforst?tt, vinket tilbake og g?tt rett p? skj?ret, sier assisterende informasjonsdirekt?r Emma Elisabeth Vennesland i If Skadeforsikring.
Skj?r som ikke er merket av i kartet, er ett problem. Et annet er skj?r som finnes i kartet, men som ikke kan sees med det blotte ?ye fordi de ikke er merket med staker eller andre merker.
? N?r ett undervannsskj?r har stake, g?r mange b?teiere i fella og tror at omkringliggende skj?r ogs? er merket. Men slik er det ikke. Derfor er det s? viktig ? avpasse farten og f?lge med p? kartet, sier Vennesland.
Regnbuens farger
Blindleia, den indre skipsleia i Lillesands skj?rg?rd, regnes som en av de virkelige perlene langs norskekysten. Her passerer hundrevis av fritidsb?ter i l?pet av en vanlig solskinnsdag i sommerferien. Derfor omtales Blindleia gjerne som sj?ens Karl Johan.
? Altfor mange b?teiere f?lger for d?rlig med. Andre har liten kjennskap om lokale skj?r og tenker ikke p? forskjellen p? h?yvann og lavvann. Vi har undervannsskj?r her som er p?kj?rt s? mange ganger at man kan se dem lyse i alle regnbuens farger under vannet, sier Bj?rnar Olsen i Olsen Assuranse, som Ifs Lillesand-avdeling.
Det p?g?r et stadig arbeid med ? merke undervannsskj?rene i Blindleia og andre steder. If st?tter lokale motorb?tforeninger med utstyr. Lillesand Motorb?tklubb har f?tt 25 000 kroner fra If Trygghetsfond til innkj?p av spesialb?t for merking.
Foreningenes medlemmer st?r for mye av merkingen og gj?r arbeidet p? dugnad. Jobben utf?res fra spesialb?t med kompressor og pressluftbor.
Fart mot teknologi
For stor fart er som regel grunnen til ulykker p? sj?en. De fleste kommuner har en fartsgrense p? fem knop n?r b?ten er n?rmere enn 50 meter fra land og badeb?yer.
? Kommer du opp i h?ye hastigheter, blir det vanskelig ? f?lge med p? den lille skjermen p? kartplotteren. Mange eldre kartplottere slutter ogs? ? virke som de skal fordi GPS-posisjonen blir hengende etter. Det blir farlig n?r farten er h?y og din posisjon p? kartet hele tiden er feil i forhold til din virkelige posisjon, sier Olsen.
Det er menneskelig svikt at man ikke klarer ? f?lge med p? kartplotteren i store hastigheter, mener Olsen. Hans r?d er ? holde riktig fart og f?lge med p? et sj?kart i tillegg til GPS-en.
? Et papirkart gir en helt annen oversikt enn sm? kartplottere og dataskjermer. Og teknologi kan svikte. Et papirkart virker hele tiden, s? sant det er oppdatert, sier Olsen.
35 000 igjen
Det er Kartverket som st?r for oppdateringen av nye grunner. Hvert ?r registreres langt over 1000 endringer, ikke bare grunner, men ogs? nye kabler, vannledninger og endringer p? lykter, fyr og merker.
Kartverket kartlegger sj?bunnen ved hjelp av moderne m?lemetoder. Multistr?le-ekkolodd gir en fullstendig dekning og gj?r det mulig ? finne alle grunner.
? I snitt oppdager vi 3,5 nye grunner per kvadratkilometer n?r vi gjennomf?rer nye dybdem?linger med multistr?le-ekklodd i omr?der der vi tidligere har m?lt med enkeltstr?le-ekkolodd. Statistisk sett vil det si at det er 35 000 grunner langs norskekysten som ikke er kartlagt enn?, og som derfor ikke er merket i offisielle sj?kart, sier direkt?r Evert Flier i Kartverkets sj?divisjon.
Farledene som nyttetrafikken bruker, prioriteres.
? Med dagens ressurser vil det ta 30 ?r f?r vi har f?tt kartlagt de kystn?re, grunne omr?dene av norskekysten med nye presise m?lemetoder, sier han. Grunne omr?der betyr ned til 20 meter.
Mange tips kommer ogs? fra b?teiere og lokalt kjente. Nye oppdateringer kommer f?rst i produktene etter at Kartverket har v?rt ute og kontrollert med m?leutstyr.
Noen tips viser viktigheten ? ha oppdaterte kart.
? Vi f?r henvendelser fra folk som vil melde fra om en farlig grunne som ikke er merket av i kartet. I noen tilfeller viser det seg at sj?kartene er oppdatert med nyere data, men at b?teier bruker eldre kart. Sj?kart er ferskvare, sier Flier.

Kontaktpersoner i If Skadeforsikring:
Emma Elisabeth Vennesland, ass. informasjonsdirekt?r, tlf. 928 93 719
Bj?rnar Olsen, assurand?r i Olsen assuranse i Lillesand, tlf. 922 69 300
Newswire er et oppdragsfinansiert nyhetsbyr?. Artikler, bilder og videoer er til fri bruk i pressen. Denne artikkelen og videoen er laget for If Skadeforsikring.
If forsikrer alt som betyr noe i livet: mennesker, dyr, boliger, biler og mye mer. Vi hjelper ogs? bedrifter slik at de kan fungere som normalt selv om de skulle f? en skade. Takket v?re v?re 6 800 dyktige medarbeidere kan 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum f?le seg trygge p? at de vil f? den hjelpen de trenger – hvis noe skulle skje.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy