Offentlig ?konomi

F?rre store skader i 2011

Kommunene har i 2011 v?rt spart for de store skolebrannene som preget skadestatistikken i 2010. Samtidig har vannskadene g?tt ned til et mer normalt niv?, viser ferske tall fra skade?ret 2011.
Med unntak av terrorhandlingene 22. juli har ikke KLP hatt eiendomsskader p? over 10 millioner kroner. Men et st?rre antall brannskader i intervallet 2-10 millioner gir utslag p? erstatningsstatistikken, som ser ut til ? ende p? dr?yt 70 millioner kroner.
– Erstatningsutbetalingene har g?tt vesentlig ned sammenlignet med i fjor, da en del store brannskader f?rte til erstatningsutbetalinger p? 324 millioner. Vi gleder oss over at vi ser f?rre skolebranner i ?r, og tror dette kan henge sammen med skolebrannaksjonen vi gjennomf?rte i fjor h?st, med befaring og informasjon p? 360 skoler, sier avdelingsleder i KLP Skadeforsikring, Lars Wiig.
Vann- og frostskader
KLP har hatt en klar nedgang p? vann- og frostskader. I 2010 ga slike skader utbetalinger p? vel 122 millioner kroner, mens i 2011 blir utbetalingene halvert til dr?ye 61 millioner kroner.
– Vinteren 2011 var kald, men samtidig l? det en del sn? som isolerte, slik at vi p? langt n?r s? det store antallet frostsprengskader som ekstremvinteren 2010. Utbetalingssummene p? vann- og frostskader gikk en god del ned sammenlignet med fjor?ret, slik at for KLP ble 2011 n?rmest et normal?r, forteller Wiig.
If?lge tall fra FNO har antall vannskader ?kt mye de siste ?rene. Det forekommer i snitt en vannskade hvert sjuende minutt, viser bransjestatistikken.

V?t og vill ?rsavslutning
Etter orkanen Dagmar i romjula 2011 har KLP Skadeforsikring f?tt inn i underkant av 200 skader, mot om lag 40 som f?lge av uv?ret Berit. Noen f? av Dagmar-skadene er st?rre skader med en antatt kostnad p? mellom 500 000 og 3 millioner kroner.
FNO beregner en gjennomsnittlig skadekostnad p? Dagmar-skadene til 60 000 kroner, basert p? tidligere erfaringer. Skadene som er meldt inn til KLP vil med en slik beregning medf?re en samlet erstatningsutbetaling p? om lag 12 millioner kroner.
Forsikringsselskapene har s? langt f?tt inn 9400 skademeldinger som f?lge av orkanen Dagmar. Ansl?tt samlet erstatningsbel?p for de innmeldte skadene er 564 millioner kroner, if?lge FNO.

For mer informasjon kan du kontakte:

Lars Wiig, avdelingsleder i KLP Skadeforsikring
95 28 95 15 eller e-post: [email protected]
Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er et av Norges st?rste livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter b?de i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital p? 285 milliarder kroner.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Aage Schaanning   #KLP   #Konsernsjef Sverre Thornes   #Ole Jacob Frich