Offentlig ?konomi

F?rre vil ansette ved inngangen til 2012

Norske arbeidsgivere planlegger f?rre ansettelser i f?rste kvartal 2012, viser siste arbeidsmarkedsbarometer fra ManpowerGroup. 12 prosent forventer en ?kning i bemanningen, mens 6 prosent forventer nedbemanning. Dette er svakere tall enn for innev?rende kvartal, men er p? om lag samme niv? som f?rste kvartal i 2011.
? Vi ser tendenser til noe mer n?kternhet n?r det gjelder ansettelser hos norske arbeidsgivere i starten av 2012. Dette er en utvikling vi f?lger n?ye med p?, sier konsernsjef Maalfrid Brath i ManpowerGroup Norge.
Hun understreker at norske arbeidsgivere fremdeles er positivt innstilt og planlegger ? ?ke bemanningen i neste kvartal, men at de er blitt noe mer forsiktige enn ved forrige m?ling. ManpowerGroup gjennomf?rer sitt arbeidsmarkedsbarometer hvert kvartal for ? analysere rekrutteringstrender verden over. I Norge er 750 arbeidsgivere i ni ulike sektorer og over hele landet spurt om sine planer for bemanning i f?rste kvartal av 2012. Unders?kelsen ble gjennomf?rt i m?nedsskiftet oktober-november.
– Den globale ?konomiske turbulensen f?rer til at forventet bemanning i Norge flater noe ut. Det er tydelig at flere av arbeidsgiverne vi unders?ker har en avventende holdning, og tar seg tid til ? f?lge utviklingen i Europa for ?vrig. Det blir veldig spennende ? se hvordan dette utvikler seg videre p? ny?ret, sier Brath.
Lavere vekst i bank og finans
Samtlige av de ni sektorene analysert av ManpowerGroup har planer om oppbemanning neste kvartal, men seks av disse rapporterer om synkende forventninger til bemanningsvekst sammenlignet med siste kvartal i 2011.
Mest optimisme er det i gruve- og bergindustrien, med sterkere signal om bemannings?kning enn man har sett p? flere ?r. Ogs? i energisektoren er det positive tegn til ?kt rekruttering p? ny?ret.
Sammenlignet med forrige kvartal viser deg seg imidlertid at flere sektorer forventer lavere vekst i bemanningen. Det gjelder spesielt finans, forsikring og generelle forretningstjenester. Ogs? arbeidsgivere i salg, hotell og restaurantbransjen forventer liknende nedgang.
Bygg- og anleggsbransjen har n? svakest forventning om bemanningsvekst neste ?r, og denne industrien har ogs? vist st?rst negativ endring over de siste kvartalene. I tredje kvartal i 2011 oppga 16 prosent av arbeidsgiverne at de ville oppbemanne, og i fjerde kvartal sa 10 prosent det samme. For f?rste kvartal i 2012 er det bare 4 prosent som forventer oppbemanning.
Forventninger om ?kning i Stor-Oslo
Det er arbeidsgiverne i Stor-Oslo som forventer mest ?kning i bemanning neste ?r. Her er veksten i forventet netto bemanning p? hele 17 prosent fra innev?rende kvartal. Bildet for Nord-Norge og S?rvest-Norge er annerledes, og spesielt arbeidsgivere i Nord-Norge forventer langt svakere ansettelsesvekst. Dette til tross for at nesten hver fjerde arbeidsgiver i landsdelen trodde p? h?y oppbemanning for siste kvartal av 2011. Det er verdt ? merke seg at netto forventet bemanning synker med hele 16 prosent i Nord-Norge sammenliknet med siste kvartal i 2011.
Om ManpowerGroup
ManpowerGroup? er verdensledende i ? finne riktig bemanningsl?sning, basert p? menneskers potensiale og bedrifters ambisjoner. P? denne m?ten skaper vi ?Innovative Workforce Solutions?.

ManpowerGroup hjelper b?de sm? og store bedrifter i alle bransjer under varemerkene: ManpowerGroup Solutions, Experis, Manpower og Right Management.

Vi er lokalisert i mer enn 80 land over hele verden. Ved global forst?else og lokal kompetanse, ?ker vi v?re kunders suksess. Virksomheten i Norge genererer over 35 000 oppdrag ?rlig. Vi har kontorer i 35 byer og tettsteder og 11 000 medarbeidere knyttet til oss.

Similar Posts