b?rs

Faktor Eiendom ? Resultater for andre kvartal 2010

26-08-2010 09:15 Faktor Eiendom ASA Faktor Eiendom gjennomf?rte en finansiell restrukturering i andre kvartal som har gitt selskapet vesentlige bedrede rammebetingelser. Restruktureringen inkluderte konvertering av 250 millioner kroner i gjeld til egenkapital og en privat plassering p? 250 millioner kroner.

Faktor Eiendom gjennomf?rte en finansiell restrukturering i andre kvartal som har gitt selskapet vesentlige bedrede rammebetingelser. Restruktureringen inkluderte konvertering av 250 millioner kroner i gjeld til egenkapital og en privat plassering p? 250 millioner kroner.
Konsernet hadde driftsinntekter p? 216,8 millioner kroner i andre kvartal 2010, mot 91,0 millioner kroner i samme periode ?ret i 2009. Av dette var 55,4 millioner kroner salgsinntekter knyttet til hoteller og resorts, 50,0 millioner kroner relatert til salg av eiendom i Fredrikstad og 45,0 millioner kroner relatert til levering av boliger.
Selskapet hadde et driftsresultat p? 5,9 millioner kroner i andre kvartal, opp fra et underskudd p? 13,9 millioner kroner i samme periode i fjor. Bedringen er knyttet til en gevinst p? 19,5 millioner kroner ved salg av en eiendom i Fredrikstad. I tillegg ble de f?rste enhetene ved prosjektet Hällekind ferdigstilt og overlevert.
Prosjektet Hindt?sen i Kongsberg, som best?r av totalt 56 leiligheter, ble ferdigstilt etter utgangen av andre kvartal og blir tatt inn i selskapets balanse i l?pet av tredje kvartal 2010.
Faktor Eiendom inngikk en avtale med Studentsamskipnaden i Bergen (SIB) i april om bygging av 730 hybelenheter. Cirka to tredjedeler av produksjonen av enhetene vil foreg? ved Faktors nye modulfabrikk. Avtalen har en verdi p? 305 millioner kroner. Bygging av enhetene har startet, prosjektet har god fremdrift og forventes ferdigstilt i f?rste kvartal 2012.
Aktivitetene i selskapets driftsselskaper p? Trysil og Gran Canaria er utsatt for store sesongsvingninger og resultatene for andre kvartal fra disse selskapene er derfor som ventet svakt. Belegget ved de to hotellene som driftes av Faktor i Sverige ?ker og resultatet fra disse i andre kvartal er i tr?d med selskapets forventninger.
I slutten av juni ansatte Faktor Per Gunnar Rymer som ny konsernsjef. Rymer kommer fra tilsvarende stilling i selskapet Northern Logistic Property ASA og overtar etter Lasse Fosby som har fungert midlertidig i stillingen siden 1. desember i fjor. Rymer vil tiltre etter n?rmere avtale senest i slutten av 2010.
Vennligst finn Faktors rapport og presentasjon for andre kvartal vedlagt.
For mer informasjon, kontakt:
Lasse Fosby, Administrerende direkt?r Faktor Eiendom
Tel: 9054 0068/ E-post: [email protected]
Eskil Slung?rd, Finansdirekt?r Faktor Eiendom
Tel: 9170 5095/ E-post: [email protected]

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy