b?rs

Faktor Eiendom ? Resultater for tredje kvartal 2010

Faktor Eiendom ? Resultater for tredje kvartal

Konsernet hadde driftsinntekter p? 127,6 millioner kroner i tredje kvartal 2010, mot 239,5 millioner kroner i samme periode i 2009. Av dette var 16,0 millioner kroner knyttet til salg av Faktor Langbrygga 9 AS, 20,6 millioner kroner til modulfabrikken, 49,1 millioner kroner knyttet til hoteller, 17,4 millioner kroner til resorts og 10,6 millioner kroner til salg av boliger og fritidsboliger.
Selskapet hadde et negativt driftsresultat p? 40,0 millioner kroner i kvartalet, ned fra et underskudd p? 20,0 millioner kroner i samme periode i fjor. Svekkelsen er knyttet til oppstartskostnader ved modulfabrikken og underskudd for hotellet i Malmö.
Prosjektet Hindt?sen i Kongsberg ble sluttf?rt i kvartalet. Andelseierne har startet en prosess for ? omdanne de 56 leilighetene fra borettslag til selveierleiligheter. Dette vil p?virke hvordan leilighetene som Faktor eier vil tas inn i balansen i fjerde kvartal.
F?rste byggetrinn av prosjektet Kilden i T?nsberg ble ferdigstilt i slutten av oktober og selskapet vil regnskapsf?re inntekter fra salg av leiligheter i fjerde kvartal.
Faktor Eiendom inngikk en avtale med Studentsamskipnaden i Bergen (SIB) i april om bygging av 730 hybelenheter. F?rste levering av moduler til byggeplass vil skje i desember 2010. Produksjonen g?r som planlagt med hensyn til kvalitet, effektivitet og materialkostnader. Inntjeningen fra prosjektet vil imidlertid bli noe forsinket.
Hotellet i Stockholm gikk med overskudd i tredje kvartal, hvilket er bedre enn forventet da dette var hotellets andre hele kvartal i drift. Hotellet i Halden har fremdeles negative resultater, men viser en positiv utvikling. Inntjeningen ved hotellet i Malmö er fortsatt meget svak og ytterligere tiltak vil iverksettes.
Resorts p? Gran Canaria og i Trysil gikk med underskudd i kvartalet, noe som var forventet da tredje kvartal normalt er svakt p? begge destinasjoner.
Per Gunnar Rymer tiltrer som ny konsernsjef i disse dager. Rymer kommer fra tilsvarende stilling i selskapet Northern Logistic Property ASA og overtar etter Lasse Fosby som har fungert midlertidig i stillingen. Fosby vil fremover ha hovedfokus p? eiendomsutvikling.
Vennligst finn Faktors rapport og presentasjon for andre kvartal vedlagt.
For mer informasjon, kontakt:
Per Gunnar Rymer, Administrerende direkt?r Faktor Eiendom
Tel: 9077 7627 / E-post: [email protected]
Eskil Slung?rd, Finansdirekt?r Faktor Eiendom
Tel: 9170 5095 / E-post: [email protected]

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy