skattesp?rsm?l

FAKTOR EIENDOM: Vellykket gjennomf?ring av privat plassering – offentliggj?ring av tegningskurs

Det vises til pressemelding datert 20. april 2010 vedr?rende den forest?ende private plasseringen i Faktor Eiendom ASA. Styret i Selskapet har i dag vedtatt ? foresl? for Selskapets generalforsamling som skal avholdes ca. 14. mai 2010 ? utstede totalt 277.777.777 nye aksjer til en pris p? NOK 0,90 per aksje, tilsvarende et brutto proveny p? NOK 250 millioner. I tillegg har DnB NOR akseptert ? konvertere NOK 250 millioner i gjeld til egenkapital p? kurs NOK 1,12 per aksje, noe som tilsvarer 222.540.000 nye aksjer. Etter den private plasseringen og gjeldskonverteringen vil det v?re totalt 722.857.777 aksjer i selskapet.

Tegningskursen ble besluttet gjennom en bookbuilding prosess gjennomf?rt av Pareto Securities AS og Handelsbanken Capital Markets som tilretteleggere for den private plasseringen.

Provenyet fra den rettede emisjonen vil bli benyttet ? styrke selskapets balanse.

Tegnerne i den rettede emisjonen vil bli underrettet om deres betingede tildeling i dag. Ekstraordin?r generalforsamling vil bli avholdt rundt 14 mai 2010.

Det vil bli utarbeidet et noteringsprospekt i forbindelse med notering av de nye aksjene p? Oslo B?rs.

De nye aksjene som skal utstedes i den private plasseringen vil ikke utstedes eller v?re omsettelige f?r (i) aksjekapitalforh?yelsen er vedtatt av den ekstraordin?re generalforsamlingen; (ii) aksjene er fullt innbetalt; (iii) aksjekapitalforh?yelsen har blitt registrert i Foretaksregisteret og i VPS; og (v) et noteringsprospekt har blitt godkjent og offentliggjort. Dette vil tidligst finne sted rundt 26 mai 2010.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy