DK

Faldende optimisme hos private investorer

Fors?gsordningen, som er finansieret af TrygFonden, skulle v?re afsluttet ved udgangen af oktober i ?r, men TrygFonden har nu besluttet at finansiere yderligere et halvt ?r frem til den 30. april 2012.
Det sker, fordi der gennemf?res en lignende fors?gsordning i Region Midt- og Nordjylland fra april 2011 til maj 2012. Evalueringerne af begge fors?gsordninger vil danne baggrund for anbefalinger om en fremtidig akutl?gehelikopterordning i Danmark.
“Akutl?gehelikopteren n?r p? kort tid frem til sv?rt syge og tilskadekomne patienter og har allerede flere gange vist sit v?rd. Med forl?ngelsen af den sj?llandske fors?gsordning sikrer vi, at de to ordninger afsluttes samtidigt, s? der ikke kommer et ?slip? i driften p? Sj?lland, f?r der bliver taget stilling til en fremtidig helikopterordning,” siger Gurli Martinussen, direkt?r i TrygFonden.
Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder gl?der sig over forl?ngelsen.
“Jeg er rigtig glad for, at TrygFonden har besluttet at forl?nge den sj?llandske fors?gsordning frem til udgangen af april 2012. Det betyder, at sj?ll?nderne f?r gl?de af deres l?gehelikopter ? ?r mere, og at vi f?r det bedst mulige grundlag for at tr?ffe beslutning om en fremtidig helikopterordning i Danmark,” siger indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder.
Akutl?gehelikopteren p? Sj?lland har base i Ringsted, hvor den inden for godt 20 minutter kan n? frem til patienter overalt p? Sj?lland. Den har i perioden 1. maj ? 31. december 2010 gennemf?rt 538 missioner, og evalueringen af fors?gsordningen er f?rdig i slutningen af oktober 2011.
Fors?gsordningen med akutl?gehelikopteren p? Sj?lland er et samarbejde mellem TrygFonden, Region Hovedstaden, Region Sj?lland, Danske Regioner, Sundhedsstyrelsen og Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Similar Posts