Finans

FAR – Finansiell kalender 2010

Bouvet ASA vil fremlegge finansielle resultater
f?lgende datoer i 2010:

Fredag 19. februar 2010: Resultater for 4. kvartal
2009 og forel?pige regnskapstall for 2009
Tirsdag 11. mai 2010: Resultat for 1. kvartal 2010
Torsdag 26. august 2010: Resultat for 2. kvartal 2010
Tirsdag 09. november 2010: Resultat for 3. kvartal
2010
Medio februar 2011: Resultat for 4. kvartal 2010 og
forel?pige regnskapstall for 2010

Ordin?r generalforsamling vil bli avholdt torsdag 29.
april 2010.

Selskapet forbeholder seg retten til ? endre datoene
p? et senere tidspunkt.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Erik Stub? (CFO), Mobil +47 95 03 60 11

Source: Millistream

Similar Posts