Offentlig ?konomi

F?r tillit som Europas efaktura-leder ? skal f? Europa over p? efaktural?sninger

IT-selskapet Baswares toppsjef, Esa Tihilä, er valgt som leder av den nyopprettede europeiske foreningen for efakturaleverand?rer (European E-invoicing Service Providers Association, EESPA). Foreningen etableres da akt?rene ser behov for st?rre samhandling p? tvers av tradisjonelle konkurranseskiller, teknologier og landegrenser i et Europa hvor efakturautbredelsen for alvor begynner ? skyte fart. Samtidig spiller teknologiutviklingen en stadig viktigere rolle for de fleste virksomheter i dagens utfordrende ?konomiske klima i Europa. Utmerkelsen fant sted ved den f?rste generalforsamlingen i Brussel og vervet innehas i to ?r. For Basware er det en tillitserkl?ring i et europeisk efakturamarked i rask utvikling med Basware som en av de fremste.
– For oss i Basware er det en stor tillitserkl?ring at v?r toppsjef gis ansvaret med ? lede utviklingen og samspillet i et europeisk efakturamarked i rask utvikling. EESPAs viktigste m?l er ? fremme interoperabilitet og etableringen av et felles ?kosystem, noe som har stor verdi for alle ber?rte parter ? b?de leverand?rer og brukere, slik at l?sningene og behov samspiller p? en god m?te i tiden fremover, sier Bj?rn R?sten i Basware Norge.
Baswares toppsjef blir den f?rste lederen av den europeiske foreningen for efakturaleverand?rer (EESPA), som formelt ble opprettet 6. november 2011, og n? er foreningens organisatoriske statutter, form?l og m?lsettinger ratifisert og bekreftet.
– I tillegg vil organisasjonen jobbe for ? videreutvikle samt st?tte den brede innf?ringen av efaktura i Europa, noe som er et viktig arbeid. Med Baswares finske og nordiske forankring er vi langt fremme p? dette omr?det, b?de i Europa og internasjonalt, og det er derfor forh?pentligvis mulig for oss ? dra veksler p? disse erfaringene n?r Esa Tihilä de kommende ?rene ogs? skal lede bransjen i arbeidet med ? f? Europa over p? efaktural?sninger. I tillegg vil han p? vegne av organisasjonen delta i offentlige politiske debatter og foresl? ?best practice? innen aktuelle europeiske fora, samt s?rge for at foreningen bist?r medlemmene med aktuelle tjenester og oppf?lging, sier Bj?rn R?sten i Basware.
Esa Tihilä har over 20 ?rs nasjonal og internasjonal erfaring innen IT- og tjenesteorientert virksomhet, og f?r ?rets utnevnelse som toppsjef i Basware, ledet han selskapets raskest voksende forretningsomr?de ? nemlig Automation Services – som inkluderer Baswares efakturatjenester.
– Det er et viktig signal at akt?rene i bransjen g?r sammen og etablerer en felles organisasjon med fokus p? innf?ring av efaktura i Europa. Det er trolig verdt ? merke seg, spesielt for de virksomhetene som enn? ikke har utnyttet de mange fordelene. I tillegg vil dette bidra til ? str?mlinjeforme prosessene i virksomheter p? tvers av landegrenser uten at det innf?res nasjonale s?rl?sninger. S?nn sett vil det derfor trolig bli mange som vinner p? dette. For oss i Basware er det moro at v?r toppsjef er valgt som den europeiske faneb?reren for ? f? norske, nordiske og europeiske virksomheter til ? utnytte efakturafordelene, sier Bj?rn R?sten, og tillegger:
– Efaktura er et utrolig kraftig verkt?y i dagens ?konomi ? og det gj?r det mulig for organisasjoner ? styre kostnadene og styrke leverand?rrelasjonene med gjennomg?ende forbedret styring og etterlevelse av sentrale virksomhetsprosesser i hele verdikjeden fra bestilling og innkj?p til fakturering og betaling. P? dette omr?det skjer det mye i Norge for tiden, da det offentlige har satt 1. juli 2012 som frist for at alle leverand?rer til det offentlige skal sende elektroniske fakturaer. Vi i Basware bist?r en rekke virksomheter, og det offentlig, med ? m?te disse kravene ? og selv om mange fortsatt ikke har tatt ordentlig tak i dette ? er det stadig flere som s?rger for ? v?re klare. Nettopp derfor er det ogs? viktig at det p? europeisk niv? gj?res et samlet og tydelig arbeid med ? fremme behovene og fordelene tilknyttet efaktural?sninger, og samtidig ?ke samspillet mellom akt?rene, sier Bj?rn R?sten.
– Med felles regelverk og et tilgjengelig europeisk fellesmarked, m? ogs? efakturaleverand?rene i Europa ?ke samspillet og uttrykke seg gjennom en omforent stemme. EU-kommisjonen ?nsker ? se at elektronisk fakturering blir den dominerende metoden for fakturering innen 2020 og jeg ser frem til ? st?tte dette m?let som leder av EESPA, utdyper Esa Tihilä, som er toppsjef i Basware og nylig utvalgt leder av EESPA.
Basware er den ledende leverand?ren av s?kalte behov-til-betalingsl?sninger (purchase-to-pay) i Norge, Norden og Europa. Selskapets posisjon er spesielt sterk i Norge, som i det siste har levert sterkest vekst av alle markeder utenfor det finske hjemmemarkedet. De siste regnskapstallene, fra 3. kvartal 2011, viser at Norge fortsatt utmerker seg som et av de aller sterkeste enkeltmarkedene for Basware i hele verden, b?de i forhold til utvikling i omsetning og l?nnsomhet, ved siden av det finske hjemmemarkedet. Med Norge som en motor for vekst og l?nnsomhet i Skandinavia er farten spesielt h?y innen SaaS og efaktura.
For mer informasjon, kontakt:
Bj?rn R?sten, Salgsdirekt?r Basware
Tel: +47 90 96 86 10
Epost: [email protected]
Om EESPA
EESPA (European E-invoicing Service Providers Association) ble nylig etablert og registrert som en internasjonal non-profit forening (AISBL) under belgisk lov. Som en bransjeforening for efaktura-industrien, fungerer EESPA som en plattform for samarbeid innen ikke-konkurrerende utfordringer i bransjen.
Om Basware
Basware er en global markedsledende totalleverand?r av l?sninger for reiseregning, fakturah?ndtering, efaktura, innkj?p og arkiv. I dag automatiserer Basware hverdagen til over 1 500 kunder og 1 000 000 brukere i mer enn 60 land. Baswares l?sninger er tilgjengelige i Europa, USA, Asia og Australia gjennom et omfattende nettverk av Baswares kontorer og forretningspartnere. Basware ble etablert i 1985 og er notert p? Helsinki-b?rsen. Basware har i dag syv datterselskaper i Europa og ett i USA.
Basware Norge best?r av 60 ansatte ved kontorer i Oslo og Mo i Rana, med over 300 kunder fra ulike bransjer b?de i offentlig og privat sektor. Noen eksempler p? kunder er Det Norske Veritas, Avinor, ICA Norge, UiO, UiB, NTNU, Toyota Norge, Rieber & S?n, Ernst & Young, PwC, KPMG, Ahus, Rikshospitalet, Uninett, Sparebank 1 Gruppen, DnB, Color Line, DHL Express, Gjensidige og PGS.
For mer informasjon, se www.basware.no

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Corporate Knights Inc   #Om Storebrand Storebrand-konsernet   #SAM   #Sustainability Leaders