DK

Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportef?lje Indrev?rdi Ny indre v?rdi er 93,21

Schaumann Properties A/S’ fondsb?rsmeddelelse nr. 5 / 2010

Periodemeddelelse for perioden 1. januar 2010 til 18. maj 2010

Resumé:

? Forhandlingerne med koncernens bankforbindelser forts?tter, og det er
fremdeles forventningen, at der vil kunne opn?s et resultat, der muligg?r
koncernens fortsatte drift.

? Den finansielle stilling er stort set uforandret i f. t. situationen som
beskrevet i ?rsrapporten for 2009, herunder er balancen siden 31.12. 2009
reduceret med 1,4 mia. kr. til p.t. 2,1 mia. kr.

V?sentlige begivenheder og transaktioner

Restruktureringsforhandlingerne med de finansielle kreditorer har strakt sig
over hele perioden, og processen er i fortsat fremdrift, hvorfor det u?ndret
forventes, at der vil kunne opn?s aftaler, der muligg?r koncernens aktiviteter.

F.s.v.a. koncernens projekt p? Stationsvej i Birker?d, der omfatter opf?relse
af i alt ca. 10.000 kvm. dagligvarebutikker og boliger m.v., er der siden
offentligg?relsen af ?rsrapporten underskrevet aftaler om salg af hovedparten
af butiksarealet til Dansk Supermarked til brug for en Netto-butik og et
F?tex-varehus.

I Berlin forts?tter byggerierne af hotel og boliger ved Potsdamer Platz
planm?ssigt, hvilket indeb?rer, at s?vel hotel som boliger ventes f?rdiggjort i
indev?rende ?r.

Der f?res l?bende dr?ftelser om konsoliderings- og samarbejdstiltag, som p?
sigt forventes at udm?nte sig i konkrete aftaler.

Generel beskrivelse af koncernens finansielle stilling og resultater

Koncernens finansielle stilling er ikke v?sentligt ?ndret i f. t. situationen,
som den er beskrevet i ?rsrapporten.

Likviditeten er fortsat stram, men der er hidtil opn?et den forn?dne likviditet
til de l?bende driftsudgifter.

Koncernen har ikke i den forgangne del af 2010 afsluttet udviklingsprojekter,
hvorfor der ikke er realiseret udviklingsavancer, og der er dermed realiseret
et mindre underskud i perioden.

Balancesummen, som pr. 31.12. 2009 androg kr. 3,6 mia. kr., er som n?vnt i
?rsrapporten nedbragt med over én mia. kr. og andrager p.t. ca. 2,1 mia. kr.
Nedbringelsen skyldes i det v?sentligste, at den ved salget af Hundige
Storcenter deponerede k?besum i 1. kvartal 2010 er blevet frigivet til
nedbringelse af koncernens bankg?ld.

For yderligere information kan direkt?r Jens Schaumann kontaktes p? tlf. 70 21
01 13.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Source: Millistream

Similar Posts