Marked

Feriehuseiere m? betale for mye skatt

EFTAs overv?kingsorgan, ESA, mener Norge bryter E?S-reglene n?r skattytere med feriehus i for eksempel Spania og Italia forskjellsbehandles. N? skal Norge endre reglene, men vil nekte ? gi fradrag for tidligere ?r.

? F?r opp fradraget i selvangivelsen og klag dersom du ikke f?r fradrag, uttaler Gry Nilsen, advokat og fagsjef i Skattebetalerforeningen.

Forskjellsbehandling
I september 2012 kom en uttalelse fra ESA som gir mange norske skattytere rett til rentefradrag p? sine l?n til tross for at Finansdepartementet ikke har villet gi dem dette tidligere. ESA slo i uttalelsen fast at det var i strid med E?S-reglene ? forskjellsbehandle norske skattytere.

Denne forskjellsbehandlingen f?rer til at nordmenn med feriebolig i for eksempel Italia og Tyskland ikke f?r fullt rentefradrag, mens nordmenn med feriebolig i Spania og Frankrike f?r fullt rentefradrag.
– Vi ser at dette f?r konsekvenser for den jevne skattebetaler, som i mange tilfeller m? betale flere tusen kroner mer i skatt enn det han eller hun egentlig skal, sier Gry Nilsen.
– Provoserende av Finansdepartementet
Finansdepartementet har kommet med et forslag til regelendring som utbedrer dette, men foresl?r at den f?rst f?r virkning fra skatte?ret 2013. Det vil si at man vil opprettholde forskjellsbehandlingen i selvangivelsen som skal leveres om dr?yt ti dager.
– Dette er provoserende fra Finansdepartementet. P? den ene siden gir man indirekte ESA rett ved ? innf?re nye regler som etterlever E?S-reglene, mens man p? den andre siden nekter ? rydde opp i tidligere feil, sier Gry Nilsen, fagsjef i Skattebetalerforeningen.
? Det er kanskje riktig, som statssekret?r Roger Schjerva uttaler i Aftenposten 19. april, at Finansdepartementet ikke har erkjent at reglene er i strid med E?S-avtalen, men dette er alts? ESA uenig i, fortsetter Nilsen.
Krev fradraget og klag
Det st?r ingenting om ESAs klare uttalelse i rettledningen til selvangivelsen eller i ?vrig kommunikasjon fra Finansdepartementet og skattemyndighetene i forbindelse med selvangivelsen. Alle med feriehus i de ber?rte landene m? derfor gj?re en ekstra innsats selv for ? unng? ? miste muligheten til ? kreve fradraget.
– Skattytere som har fritidsbolig i de landene det gjelder b?r f?re opp fullt rentefradrag i selvangivelsen for 2012, og dersom de ikke f?r fradraget b?r de klage n?r skatteoppgj?ret kommer. Det burde etter v?r mening v?re un?dvendig ? m?tte klage p? skatten for ? kreve fradraget, men dersom du ikke krever det, eller ikke klager dersom du ikke f?r fradraget, vil du miste muligheten til ? f? fradraget senere, sier Nilsen.
Skattebetalerforeningen har anbefalt sine medlemmer ? klage p? selvangivelsen tre ?r tilbake i tid, og kommer ogs? til ? anbefale alle om ? kreve fradraget i selvangivelsen n? i ?r. Dersom klagene ikke blir tatt til f?lge kan dette ogs? v?re en sak det kan v?re aktuelt ? forf?lge i rettsapparatet, for eksempel gjennom et gruppes?ksm?l.
Slik sl?r reglene ut (eksempel)
Du har en bolig i Norge til 4 millioner kroner og kj?per en bolig i Italia til 2 millioner kroner. Den samlede formuen din er da 6 millioner. 2/3 av formuen din er dermed i Norge, og med dagens regler vil du derfor bare f? fradrag denne delen. Har du 60.000 kroner i samlede renteutgifter vil du bli nektet fradrag for 20.000 av dem.

For mer informasjon:
Kontakt Gry Nilsen, advokat og fagsjef i Skattebetalerforeningen, p? [email protected] eller p? 99 26 96 96.

Skattebetalerforeningen ble stiftet i 1952, er partipolitisk n?ytral, og har hjulpet og veiledet en lang rekke skattytere i 60 ?r. Vi har om lag 16.000 medlemmer – s? vel privatpersoner som n?ringsdrivende og bedrifter.
Bes?k v?re hjemmesider p? www.skatt.no

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Big Data   #North American   #Operating Profit   #TCS