DK

Fest, friske opl?g og flere priser til E-handelsprisen

KPMG styrker fokus p? finansiel r?dgivning i ejendomsbranchen

Han har gennem mere end 15 ?r besk?ftiget sig med corporate finance r?dgivning, herunder kapital-fremskaffelse og M&A hos bl.a. Nordea og som ansvarlig for corporate finance hos henholdsvis Arthur Andersen og Catella i Danmark. Hos sidstn?vnte var fokus p? finansiel r?dgivning overfor akt?rer inden for fast ejendom samt ?vrige virksomheder eksponeret mod fast ejendom. Thomas bliver en del af KPMG’s branchegruppe for Ejendom & Entreprise.
Med ans?ttelsen styrker KPMG brancheekspertisen og er dermed vel positioneret til en forventet voksende eftersp?rgsel efter finansielle r?dgivningsydelser blandt akt?rerne i ejendomsbranchen.

“Efter en r?kke sv?re ?r forventer vi fremover et ?get antal transaktioner i branchen. Blandt ejendoms-selskaber, entrepren?rer og andre af branchens akt?rer oplever vi et stigende krav til konsolidering, og der vil v?re fokus p? v?kstmuligheder gennem opk?b og frasalg. Med Thomas Jakobsgaard f?r vi koblet kompetencen indenfor finansiel r?dgivning med solid viden om ejendomsbranchen,” siger Kenneth Hofman, leder af KPMG’s branchegruppe for Ejendom & Entreprise.

Det er dog ikke kun i ejendomsbranchen, der kan forventes et voksende behov for finansiel r?dgivning relateret til fast ejendom. Flere virksomheder vil vurdere hvorvidt deres nuv?rende eksponering mod fast ejendom er optimal set i forhold til virksomhedens ?nskede kapitalstruktur og strategiske udvikling.

“De nuv?rende vanskelige finansieringsvilk?r vil skubbe yderligere til den udvikling vi har set gennem de seneste 10 -15 ?r p? europ?isk plan hvor der er stigende l?bende fokus p? at maksimere kapitalafkastet gennem balance?ndringer i form af bl.a. afh?ndelse af fast ejendom via sale lease back aftaler, indg? strategiske partnerskaber med ejendomsselskaber eller ?ndre finansieringsstrukturer som nedbringer de samlede kapitalomkostninger. Sammenlignet med eksempelvis Sverige, har danske virksomheder ikke i samme omfang udnyttet mulighederne for at anvende ejendomsaktiver til eksempelvis at frig?re kapital til fornyet v?kst” fort?ller Thomas Jakobsgaard og forts?tter:

“I KPMG f?r jeg mulighed for at have s?rligt fokus p? ejendomme og ejendomsbranchen og udnytte mine spidskompetencer indenfor finansiel r?dgivning – i t?t samarbejde med yderligere ressourcer og kompetencer inden for bl.a. corporate finance, virksomhedstransaktioner og skatter?dgivning samt med adgangen til KPMG’s internationale netv?rk.”

Kontakt os, hvis du vil h?re mere om udviklingen p? ejendomsmarkedet og de tendenser, vi ser i branchen.
Kontakt
Kenneth Hofman
Partner, leder af KPMG’s branchegruppe for Ejendom & Entreprise
Telefon 25 29 30 22
[email protected]

Thomas Jakobsgaard
Director i KPMG, Head of Real Estate Corporate Finance
Telefon 25 29 31 83
[email protected]

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy