Finans

Financial Friday: Eye on Dubai

Styremedlem i Northern Logistic Property ASA Merete Myhrstad har den
28. november 2009 tegnet aksjer for de tegningsretter hun er tildelt
i den p?g?ende fortrinnsrettsemisjonen i Northern Logistic Property
ASA, 779 aksjer til tegningskurs 12. Hennes beholdning av aksjer i
selskapet forut for tildeling av tegnede aksjer er 2.487 aksjer og
beholdning etter utdeling av tegnede aksjer vil bli 3.266 aksjer.

Source: Millistream / Hug

Similar Posts