Finansforetak, balanser. Januar 2010: ?kt andel sertifikater og obligasjoner

Auke i internasjonale reservar

F?rebelse tal viser at dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 286,6 milliardar kroner ved utgangen av februar 2010. Dette er ein auke p? 7,3 milliardar kroner fr? november 2009.

http://www.ssb.no/intrevm/

Authors

Related posts

Top