b?rs

FINANSIELL KALENDER 2011

Schibsted har inng?tt avtale om ? l?ne EUR 50 mill. fra Eksportfinans fra 31.
januar 2011 til gode betingelser.

L?neopptaket best?r av to l?n p? EUR 25 mill. med henholdsvis 3 og 5 ?rs
l?petid. L?neprovenyet vil bli benyttet til ? redusere trekk p? Schibsteds
bankfasiliteter.

Kontaktperson:
Trond Berger, konserndirekt?r ?konomi og finans. Tlf: +47 916 86 695

Oslo, 21. desember 2010

SCHIBSTED ASA

Jo Christian Steigedal

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy