Finans

Finansiell kalender for MediStim ASA

2010 rapporteringsdatoer:
25. Februar: Framleggelse av Q4 regnskap for 2009
30. April: Framleggelse av Q1 regnskap for 2010
24. august: Framleggelse av Q2 regnskap for 2010
29. oktober: Framleggelse av Q3 regnskap for 2010

Source: Millistream

Similar Posts