b?rs

Finansiell rapport 3. kvartal 2010 DOF ASA

Ved utl?p av tegningsperioden for DiaGenic?s reparasjonsemisjon viser en forel?pig opptelling at omtrent 92.738.974 aksjer er tegnet i DiaGenic. Dette tilsvarer ca. 155 prosent av det totale antall aksjer som ble tilbudt i reparasjonsemisjonen. Tildeling av aksjer forventes ? bli vedtatt av styret i DiaGenic p? eller rundt 23. november 2010.
Det vises til b?rsmelding datert 3. november 2010 og prospekt datert 2. november 2010 vedr?rende tilbud om tegning av opptil 60.000.000 aksjer i DiaGenic ASA (?DiaGenic? eller ?Selskapet?), hver med p?lydende verdi p? NOK 0,05, til tegningskurs NOK 0,50 per aksje med tegningsretter for Selskapets aksjon?rer per 6. oktober 2010, med unntak av aksjon?rer som ble tildelt aksjer den private plasseringen gjennomf?rt den 6. oktober 2010.
Tegningsperioden i reparasjonsemisjonen ble avsluttet i g?r, 17. november 2010 kl. 17:30 (). Ved utl?p av tegningsperioden viser en forel?pig opptelling at omtrent 92.738.974 aksjer er tegnet i DiaGenic. Dette tilsvarer ca. 155 prosent av det totale antall aksjer som ble tilbudt i reparasjonsemisjonen.
Tildeling av aksjer forventes ? bli vedtatt av styret i DiaGenic p? eller rundt 23. november 2010, etter oppgj?r av handel i tegningsretter i VPS, i samsvar med tildelingskriteria som er beskrevet i prospektet. Endelig resultat i reparasjonsemisjonen forventes ? bli offentliggjort via Oslo B?rs informasjonssystem p? eller rundt 23. november 2010. Tildelingsbrev med antall tildelte aksjer samt tilsvarende bel?p som skal betales for de tildelte aksjer forventes ? bli distribuert per post fra VPS p? eller rundt 23. november 2010. Betalingsfrist for tildelte aksjer er 26. november 2010.
Aksjene som skal utstedes i forbindelse med reparasjonsemisjonen er ikke omsettelige f?r full innbetaling er gjennomf?rt og aksjekapitalen er registrert i Foretaksregisteret.
DnB NOR Markets er tilrettelegger for reparasjonsemisjonen.
Kontaktperson:
Erik Christensen, administrerende direkt?r
Telefon: 47 95939918
E-mail: [email protected]
Om DiaGenic ASA
DiaGenic er et innovativt norsk bioteknologi firma som skaper merverdi for pasienter, partnere og investorer gjennom utvikling av nye og mer pasientvennlige metoder for tidlig diagnose av sykdommer. DiaGenic er i dag verdensledende inne diagnostikk ved bruk av genutrykksanalyse i blod. Denne metoden bygger p? prinsippet om at sykdom et sted i kroppen p? en karakteristisk m?te p?virker aktiviteten til visse gener andre steder i kroppen, for eksempel i blodet. Basert p? denne metoden har DiaGenic utviklet og CE merket to tester, en for tidlig p?vising av brystkreft, BCtect?, samt ADtect? for Alzheimer’s sykdom. DiaGenic har en omfattende patentportef?lje p? sin teknologi. DiaGenic markedsf?rer sine produkter og tjenester b?de til legemiddelindustrien og til sykehus. DiaGenic er notert p? Oslo B?rs. For mer informasjon se www.diagenic.com.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Rune Martini