del?rsrapporter

FINANSIELL RAPPORT 4. KVARTAL 2009

SpareBank 1 SMN avholder representantskapsm?te 3. mars 2010. Se melding av 10. februar og 22. februar 2010.
5. mars 2010: SpareBank 1 SMNs egenkapitabevis handles eksklusive utbytte og eksklusive rett til ? motta tegningsretter i fortrinnsrettsemisjonen 22. mars 2010: Utbytte utbetales.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1388105]

Source: Millistream / Hug

Similar Posts