Finans

Finansiering DiaGenic – Rettet emisjon gjennomf?rt

(Bergen 26. november 2009) Sparebanken Vest har inng?tt avtale med EDB om kj?p av produktl?sninger og driftstjenester for bankens virksomhet. Avtalen gjelder i fem ?r frem til utgangen av 2014. Samlet kontraktsverdi er p? om lag 500 millioner kroner.

– Sparebanken Vest er en sv?rt viktig kunde og samarbeidspartner for EDB, og jeg er glad for den tilliten banken viser oss ved ? videref?re dette samarbeidet i fem nye ?r. Vi skal gj?re v?rt ytterste for at Sparebanken Vest ogs? i ?rene fremover har solide og konkurransedyktige it-l?sninger for sine kunder og ansatte, sier Wiljar Nesse, konserndirekt?r for Bank og Finans i EDB.

– I v?rt valg av leverand?r har vi lagt vekt p? tilgang til en komplett l?sningsportef?lje, samt sikker og stabil drift. Vi skal videreutvikle samarbeidet mellom Sparebanken Vest og EDB, basert p? ?penhet og tillit. Dette sikrer ogs? Sparebanken Vest n?dvendig fleksibilitet og “time to market”, sier Jan Erik Kjerpeseth, viseadministrerende direkt?r i Sparebanken Vest.

Om avtalen
Avtalen inneb?rer at EDB f?r ansvaret for ? levere l?sninger og drifttjenester til Sparebanken Vest frem til 31. desember 2014. EDB har i flere ?r v?rt bankens leverand?r av disse tjenestene, og den nye avtalen videref?rer dagens samarbeid. Samlet verdi av avtalen frem til utgangen av 2014 er 500 millioner kroner.

EDB og Sparebanken Vest ?nsker ? legge til rette for utstrakt samarbeid og samhandling gjennom avtaleperioden. Dette vil blant annet gi banken mulighet til ? p?virke og ta i bruk EDBs nye og fremtidsrettede l?sninger p? et tidlig tidspunkt. Samtidig oppn?r EDB n?rhet i sitt utviklingsarbeid til bankens fremtidige behov knyttet til ulike brukere av bankens l?sninger og tjenester.

– Denne avtalen underbygger EDBs posisjon som Nordens ledende leverand?r av l?sninger og tjenester p? IT-siden til bank- og finanssektoren. Jeg ser frem til ? videreutvikle det strategiske samarbeidet vi har med Sparebanken Vest knyttet til utvikling av fremtidige l?sninger for b?de privat- og bedriftskunder i bank og finansmarkedet”, sier Wiljar Nesse.

Kontaktpersoner:
Wiljar Nesse, konserndirekt?r Bank og Finans i EDB, tel: +47 934 48 116
Jan Erik Kjerpeseth, viseadministrerende direkt?r i Sparebanken Vest, tel: +47 951 98 430
Geir Remman, konserndirekt?r Kommunikasjon EDB, tel: +47 970 55 017

Sparebanken Vest
Sparebanken Vest er landets tredje st?rste sparebank med en forvaltningskapital p? 95 milliarder kroner. Bankens prim?re markedsomr?de er Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane, med hovedkontor i Bergen. Banken har 250.000 kunder, 63 salgskontorer og 826 medarbeidere. Sparebanken Vest eier Eiendomsmegler Vest AS og AS Filialbygg. Sammen med 14 andre sparebanker st?r Sparebanken Vest bak etableringene av Frende Skadeforsikring, Frende Livsforsikring og Norne Securities. www.spv.no

Om EDB
EDB Business Partner er et av Nordens ledende IT-konsern. Selskapet tilbyr l?sninger som dekker hele bredden av virksomhetskritiske IT-tjenester. EDB skal v?re en sterk og n?r partner som med dyp bransjekunnskap og internasjonal slagkraft hjelper sine kunder ? ta ut det fulle potensialet i IT. Selskapet er representert i 13 land, har 6 000 ansatte og en ?rlig omsetning p? omkring NOK 7.5 milliarder. EDB Business Partner er notert p? Oslo B?rs. www.edb.com

Similar Posts