Bedriftsinformasjon

Finansselskaper gir samfunnsansvar lav prioritet

03-01-2013 08:40 SAS Institute AS Oslo, 3. januar 2013: P? tross av de senere ?rs finanskrise er fortsatt samfunnsansvar nedprioritert i finansselskaper. Hele to av tre ledere i finansbransjen mener at samfunnsansvar er lavt prioritert.

Bildet: Ann-Charlotte Kjellberg, ansvarlig för SAS Institutes risikol?sninger og professor II ved Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
En unders?kelse fra Economist Intelligence Unit (EIU) gjort sammen med SAS Institute viser at hele 64 prosent av sjefene i finansbransjen mener at samfunnsansvar er lavt prioritert. Til sammenligning gir 84 prosent av sjefene i finansbransjen kortsiktige resultater h?yeste prioritet.
Rapporten Society, Shareholders and Self-Interest: Accountability of Business Leaders in the Financial Services er skrevet basert p? intervju med 387 sjefer p? s?kalt C-niv? (CEO, CFO, CIO osv.) over hele verden. 78 prosent av selskapene driver i finanssektoren, mens resten representerer energin?ringen og offentlig forvaltning.
If?lge resultatet av unders?kelsen regner sjefer p? C-niv? seg mest ansvarlige overfor styret, tilsynsmyndigheter og investorer. Kun 54 prosent f?ler ansvar for samfunnet som s?dan. Kun en av fire ledere p? C-niv?et i finanssektoren ?nsker ? ta st?rre samfunnsansvar.
– Unders?kelsen st?tter en konklusjon om at de kortsiktige interessene oppleves som l?nnsommere enn langsiktig eierengasjement fra akt?rene i finansmarkedet. Det fremg?r tydelig av rapporten at ledelsen i finansselskapene mener at inntektene deres p?virkes mest av aksjon?renes interesser enn av samfunnets, sier Ann-Charlotte Kjellberg, ansvarlig för SAS Institutes risikol?sninger og professor II ved Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
Ulikt syn mellom ?konomisjef og administrerende
Rapporten viser ogs? at administrerende direkt?rer og ?konomisjefer er uenige om forholdet mellom ansvar og risikostyring. Kun 16 prosent av administrerende direkt?rer svarte at n?ringslivsledere burde ta st?rre samfunnsansvar, mot 33 prosent av ?konomisjefene. Av de spurte administrerende direkt?rene svarte 55 prosent at den generelle opinionen har liten innflytelse p? ansvaret sjefer
p?tar seg n?r det er blitt beg?tt feil og regelbrudd i virksomheten, mens bare 15 prosent av ?konomisjefene mente det samme.
– Dette til tross for at finanskrisen har vist hvor viktig samfunnet er for at finanssektoren skal overleve, og at det offentlige i enkelte tilfeller har g?tt inn og st?ttet og tatt over hele eller deler av store finansselskaper, p?peker Kjellberg.
Fordelene ved ?kt samfunnsansvar
?tte av ti administrerende direkt?rer tror at deres organisasjon har forbedret risikostyringen sin tilstrekkelig etter finanskrisen, mens bare 65 prosent av ?konomisjefene er av samme oppfatning.
De fleste deltakerne, 73 prosent, oppga at deres selskap hadde forbedret rutinene sine n?r det gjelder innsynet eksterne interessenter f?r i viktig informasjon for ? ?ke transparensen og redusere risikoene. Mens risikostyring og ansvarsf?lelse generelt er blitt bedre siden krisen, er en organisasjons kultur for
risikostyring n?dt til ? v?re uklanderlig for ? v?re effektiv, er en av konklusjonene i rapporten.
Samtidig har aktiviteten i sosiale medier og p? forbrukerdrevne nettsteder f?rt til et sterkere s?kelys p? de bransjene som er representert i unders?kelsen, oppgir selskapene som deltok. Den ?kte offentlige oppmerksomheten rundt klager og erstatningskrav har presset organisasjonene til ? p?ta seg st?rre ansvar.
Ytterligere informasjon finnes i rapporten Society, Shareholders and Self-Interest: Accountability of Business Leaders in the Financial Services som kan lastes ned p? SAS Institutes nettsider.
For ytterligere informasjon:
Wenche Nielsen, Markedsdirekt?r SAS Institute AS
[email protected],
Mobil: + 47 472 73 066
SAS Institute og finansiell risikostyring
Siden innf?ringen i 2010 er SAS Risk Management for Banking og SAS Risk Management for Insurance blitt valgt og implementert av flere ledende organisasjoner, blant annet Danske Bank, Assicurazioni Generali, HDI Assicurazioni, KBC, P&V Group og Unipol Gruppo Finanziario. SAS Risk Management for Banking tilbyr en komplett, integrert l?sning som omfatter risiko for datah?ndtering og rapportering, aktiva og passiva, ledelse, markedsrisiko, kredittrisiko og selskapsovergripende
risikostyring. SAS Risk Management for Insurance er en fullstendig l?sning for ? utf?re risikoanalyse og risikobasert kapitalberegning.

SAS Institute er verdens st?rste privateide IT-selskap med over 11.000 ansatte og 50.000 kunder i 126 land. SAS er verdensledende leverand?r av Business Intelligence og Analytics-l?sninger.

Siden 1976 har selskapet gitt kundene muligheten til ? ta riktige beslutninger raskere. Avanserte statistikk- og analysemetoder i brukervennlige applikasjoner hjelper virksomhetene med ? avdekke nye sammenhenger og se nye forretningsmessige muligheter.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy