?konomi

Finanstilsynet gir BN Bank ASA tillatelse til ? benytte Avansert IRB

BN Bank ASA og Bolig og N?ringskreditt AS har f?tt tillatelse fra Finanstilsynet til ? benytte Avansert IRB(AIRB)-metode for beregning av minstekravet til kapitaldekning for foretaksengasjementer.
AIRB er en ?Avansert Intern Rating Basert? metode for beregning av minstekravet til kapitaldekning. Denne systematiske fremgangsm?ten gir fordeler i form av bedre risikostyring og kontroll for utl?nsvirksomhet i bank.

– “Dette er en solid og viktig anerkjennelse fra Finanstilsynet av det gode kreditt- og risikoarbeidet som BN Bank ASA er kjent for i markedet”, sier adm dir Gunnar Hovland i en kommentar.
Omfattende krav
Det stilles meget h?ye krav for ? benytte AIRB, og med denne godkjenningen er BN Banks interne metoder for kredittrisiko anerkjent av Finanstilsynet. Hovedhensikten for BN Bank ASA er ? utvikle systematisk kultur og prosess for bedre risikostyring p? utl?nsportef?ljene i banken.
AIRB-godkjenning medf?rer at kapitalkravet i st?rre grad kan samsvare med underliggende kredittrisiko i bankens portef?lje.
Brevet med tillatelsen for foretaksengasjementer fra Finanstilsynet kom 22. april. Bruk av AIRB-metode for massemarkedet vil bli ferdigbehandlet n?r nye krav til boligl?nsmodeller blir vedtatt.
Om BN Bank ASA
BN Bank er en enkel, effektiv, forutsigbar og selvstendig spesialistbank for bedrifts- og privatkunder. I over 50 ?r har banken jobbet med bank og n?ringseiendom. BN Banks virksomhet er landsdekkende, men banken har flest kunder i Trondheim, Oslo og det sentrale ?stlandsomr?det. Med kunden i fokus, er bankens m?l er ? gi forbrukerne gode priser, enkle l?sninger, og den tryggheten kunden trenger. BN Bank er en ren nettbank, men er alltid tilgjengelig p? nett, brett, mobil.
Kontaktinformasjon
Gunnar Hovland, Adm dir , BN Bank ASA
[email protected] | +47 90 52 00 35
Trond S?raas, CFO, BN Bank ASA
[email protected] | +47 922 36 803

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy