Offentlig ?konomi

Finn feil og spar tusenlapper

Du kan spare flere tusen kroner p? ? avdekke feil i selvangivelsen. Godt voksne er obs p? dette og gjennomg?r den n?ye, mens den yngre garde lar selvangivelsen seile sin egen sj?.
Hele 80 prosent av de mellom 40 og 60 ?r sjekker selvangivelsen f?r de returnerer den. 65 prosent av dem sjekker ogs? om alle mulige fradrag er med. Av de mellom 18 og 24 ?r ser bare halvparten over den, og kun 37 prosent av dem sjekker om alle mulige fradrag er med. Dette fremkommer av en fersk unders?kelse som Ipsos MMI har utf?rt for DNB.
– Ikke la den elektroniske forenklingen bli en sovepute. All input til Skatteetaten er levert av noen, og alle disse kan ha feil i leveransene sine. I tillegg kan du spare mye penger p? ? f? med alle fradragene du har rett p?, gj?r forbruker?konom i DNB, Silje Sandm?l, oppmerksom p?.
Sandm?l minner ogs? om at vi har plikt b?de til ? oppgi realiserte gevinster og korrigere feil.
-N?r det gjelder selvangivelsen har vi b?de rettigheter og plikter. Hver enkelt plikter ? p?se at opplysningene er riktige. Glemmer du ? oppgi inntekter eller formue, kan du risikere tilleggsskatt, i verste fall fengsel. Mange gruer seg til ? gjennomg? selvangivelsen, men v?r klar over at denne jobben ofte kan bli godt betalt.
Det kan ogs? v?re l?nnsomt ? sette seg ned sammen med partneren sin.
-Ofte er boligl?net kun f?rt opp p? hovedl?netaker, og det kan l?nne seg ? sjonglere gjeldsrentene mellom seg for ? redusere alminnelig inntekt. Ektefeller kan fritt flytte gjeldsrenter mellom seg, mens samboere m? vedlegge en kort beskrivelse av fordelingen, opplyser Sandm?l.
For ? kontrollere at opplysningene er korrekte og fullstendige trenger du l?nns- og trekkoppgave fra arbeidsgiver, ?rsoppgaver fra banker og annen relevant dokumentasjon. Alt dette at du f?tt tilsendt, enten per post, i nettbanken din eller p? altinn.no.
-Foruten ? sjekke de forh?ndsutfylte tallene er det viktig ? f? med inntekter og fradrag som ikke er forh?ndsutfylt i selvangivelsen, presiserer forbruker?konomen.
Siljes sjekkpunkt-liste:
Har du riktig skatteklasse?
Har du krav p? s?rfradrag?
Har du f?tt fradrag for barnepass?
Har du pendlerutgifter?
Har du reiseutgifter mellom hjem, arbeid og/eller barnehage?
Har du f?tt eller betalt underholdsbidrag? Gjelder ektefeller/tidligere ektefeller
Er du pensjonist b?r du lese i rettledningen om skattefradrag for pensjonsinntekt og skattebegrensning ved lav alminnelig inntekt.
Har dere som er samboere/ektefeller fordelt renteutgiftene hensiktsmessig?
Har du realisert tap eller gevinst p? aksjer m? du fylle ut RF-skjemaet og sjekke at det stemmer.
Sjekk om ligningsverdien p? boligen stemmer. Det er forskjell p? bolig du bor i og utleiebolig.
Har du brutt en fastrenteavtale? Det er overkurs hvis renten p? fastrentel?net ditt var h?yere enn det som p? det tidspunktet var gjeldende fastl?nsrente. Overkurs er fradragsberettiget ved skatteligningen, mens underkurs er skattepliktig kapitalinntekt.
For l?nnstakere og pensjonister er siste frist for ? godkjenne og levere selvangivelsen 30. april.
Har du ingen endringer, trenger du ikke levere eller godkjenne.
Kontakt:
Forbruker?konom Silje Sandm?l 482 87 522

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Business Intelligence   #Europe   #SAS   #Wenche Nielsen