Revisjon

Finner n?len i h?ystakken

12-09-2012 12:51 Deloitte AS En radarbedrift fra Laksev?g har funnet ut hvordan oljeflak samt sm?, flytende gjenstander til havs kan oppdages ved hjelp av ny radarteknologi. I 2012 mer enn dobles omsetningen til Sea Hawk Navigation AS. Tirsdag 4. serptember ble selskapet utropt til Hordalands beste vekstbedrift av verdens st?rste konsulent og revisjonsfirma, Deloitte.

En radarbedrift fra Laksev?g har funnet ut hvordan oljeflak samt sm?, flytende gjenstander til havs kan oppdages ved hjelp av ny radarteknologi. I 2012 mer enn dobles omsetningen til Sea Hawk Navigation AS. Tirsdag kveld ble selskapet utropt til Hordalands beste vekstbedrift av verdens st?rste konsulent og revisjonsfirma, Deloitte.
Isfjell og oljes?l er en stor trussel mot framtidig oljeboring i arktiske str?k. Moderne radarteknologi gj?r det mulig ? oppdage dette lenge f?r andre merker noe. Tidlig detektering og varsling kan v?re helt avgj?rende for ? kunne l?se problemet i en tidlig fase. Faren for oljes?l har som kjent v?rt et av de st?rste og viktigste utfordringene n?r politikerne n? planlegger oljeutvinning i nord.
Det er bergenske eiere som st?r bak suksessbedriften p? Laksev?g. De st?rste eierne er blant annet GC Rieber, Sarsia Seed, Bergen kommunale pensjonskasse og Sparebanken Vest. Gründerselskapet Sea-Hawk Navigation er i ferd med ? skyte fart i markedet.
Deloitte delte for syvende ?ret p? rad ut prisen Rising Star i Hordaland. Prisen g?r til en av de fremste vekstbedriftene i Hordaland som kan vise til radikal innovasjon og ekstrem vekst. Kandidatene er plukket ut p? grunnlag av ?konomisk vekst de siste tre ?r, grad av innovasjon, produktkonsept og kompetanse. Flere hundre bedrifter i Hordaland er vurdert.
I juryens begrunnelse st?r det at:
Sea Hawk er en bedrift som har utviklet en unik, patentert radarteknologi som gj?r det mulig ? detektere objekter med en n?yaktighet som n?rmest revolusjonerer muligheten til sikkerhet innenfor overv?kning p? havet. Gründer, Per-Arne Isaksen, og milj?et rundt i marinen, har arbeidet med ? skape bedriften i en ?rrekke. Produktet gj?r at brukeren kan navigere med st?rre trygghet for at, uavhengig av v?r og andre forstyrrende elementer, oppn?r et klart bilde som tradisjonelle radarer ikke klarer. Dette ?ker sikkerheten til sj?s og har mange anvendelsesomr?der som is deteksjon, oppdage oljeutslipp, overv?ke mindre objekter, fart?yer (pirater etc.), og ikke minst ?ke tryggheten rundt navigering. Selskapet har f?tt kunder innenfor seismikk, cruise, forsyningsskip, olje, og har en bred eierstruktur med base i Bergen. Juryens beslutning var enstemmig.
I juryen for Rising Star Hordaland sitter byr?dsleder Monica M?land, professor Tor Aase Johannessen (NHH) og partner Hogne Tyss?y (HolbergFondene). For ordens skyld m? det nevnes at Verdipapirfondet Holberg Norge eier en andel p? 8,42 prosent av Sea Hawk Navigation AS, og partner Hogne Tyss?y erkl?rte seg derfor inhabil i vurderingen av dette selskapet.
?rets ?vrige finalister til ?Rising Star Hordaland? var:
Energi Teknikk AS
Bergenbio AS
MCE AS
Norwegian Rain AS
Tidligere vinnere av ?Rising Star Hordaland?
2011: Vennebyen
2010: Siem Wis AS
2009: Odin Petroleum AS
2008: Storm Weather Center AS, n? StormGeo AS
2007: Its Learning AS
2006: Nordiag ASA
Deloitte yter tjenester innen revisjonsvirksomhet, konsulentvirksomhet, advokattjenester samt Corporate Finance og transaksjonsr?dgivning. Vi arbeider for en rekke internasjonale selskaper og norske virksomheter innen privat og offentlig sektor. Deloitte kombinerer verdensledende innsikt med et unikt arbeidsmilj? og en kultur som sammen med v?re kunder alltid s?ker ? finne og utvikle de beste l?sningene p? forretningskritiske problemstillinger. Deloitte har 1200 ansatte ved 20 kontorer i Norge. Deloitte i Norge er en del av Deloitte Touche Thomatsu Limited (DTTL), verdens st?rste leverand?r av revisjons- og r?dgivningstjenester med mer enn 195.000 ansatte i 150 land.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy