valutasp?rsm?l

Fire nye regiondirekt?rer i Skanska Norge

19-08-2011 14:21 Skanska Norge Skanska Norge har ansatt Lene Mürer som ny administrerende direkt?r i Skanska Asfalt. Hun kommer fra stillingen som avdelingsdirekt?r i Statens Vegvesen i Oslo, og tiltrer i stillingen 12. september. N?v?rende adm. dir. i asfaltvirksomheten, Mats Rönnbo, tiltrer i ny stilling i Skanska Sverige.

Skanska Norge har ansatt Lene Mürer som ny administrerende direkt?r i Skanska Asfalt. Hun kommer fra stillingen som avdelingsdirekt?r i Statens Vegvesen i Oslo, og tiltrer i stillingen 12. september. N?v?rende adm. dir. i asfaltvirksomheten, Mats Rönnbo, tiltrer i ny stilling i Skanska Sverige.
Svend Harald Maalen tiltr?dte 15. august som regiondirekt?r i ?st, som samlokaliseres i nye lokaler p? Vinterbro. Maalen kommer fra stillingen som distriktssjef i NCC.
– Svend Harald og Lene er sv?rt kompetente ressurser som jeg er glad vi har knyttet til oss. Svend Harald har vist i sin forrige jobb at han kan levere gode resultater og jeg er sikker p? at han vil bidra til positiv utvikling i region ?st. Lene kjenner vi godt fra Vegvesenet og vet hva hun st?r for. Jeg er glad for at hun takket ja til ? ta fatt p? nye utfordringer hos oss, og s? er det godt at vi endelig har f?tt en kvinnelig toppleder i en mannsdominert asfaltbransje, sier administrerende direkt?r i Skanska Norge, Petter Eiken.
Johan Arnt Vatnan har tiltr?dt som regiondirekt?r i Oslo. Han fortsetter i selskapets ledergruppe med ansvar ogs? for Skanska Eiendomsutvikling.
Are Eliassen g?r inn i stillingen som regiondirekt?r for Region BVT (Buskerud, Vestfold, Telemark). Som f?lge av dette trer han ut av ledergruppen. Han erstatter Tron Mikkelsen som f?r en ny rolle i selskapet.
Skanska i Norge
Skanska i Norge best?r av mange selskaper og virksomheter. De st?rste selskapene er entrepren?ren Skanska Norge AS og boligutvikleren Skanska Bolig AS.
B?de Skanska Norge og Skanska Bolig er en del av det internasjonale Skanskakonsernet som er notert p? Stockholm b?rs. Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entrepren?rselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekt i offentlig-privat samarbeid. Basert p? selskapets globale milj?kompetanse, sikter Skanska mot ? bli f?rstevalget n?r det gjelder Gr?nne prosjekt. Konsernet har i dag 49.000 medarbeidere i utvalgte hjemmemarkeder i Europa, USA og Latin- Amerika.
Kontaktperson(er):
Kommunikasjonssjef – Annett Aamodt Telefon: 92251010 Mobil: E-post:[email protected]
Administrerende direkt?r – Petter Eiken Telefon:40 00 64 00 Mobil: E-post:[email protected]
Konserndirekt?r HR/Kommunikasjon – P?l P. Syse Telefon:982 10 001 Mobil: E-post:[email protected]

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy