del?rsrapporter

Fisjon i Nordic Health ASA

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Innkalling til Tomra Systems ASAs ordin?re generalforsamling med vedlegg f?lger vedlagt. Ordin?r generalforsamling avholdes onsdag 21. april 2010 kl. 18:00 i selskapets lokaler i Drengsrudhagen 2, Asker. Registrering fra kl. 17:30. Innkallingen vil bli postlagt aksjon?rene den 25. mars.

Kontaktperson: CFO Espen Gundersen, telefon 97 68 73 01.

Asker, 24. mars 2010
Tomra Systems ASA

[HUG#1397120]

Innkalling til ordin?r Generalforsamling 2010: http://
?rsrapport 2009: http://

Source: Millistream / Hug

Similar Posts